Houtwijk: opknapplannen

Het opknapplan voor Houtwijk is klaar. Daarin staat wat de gemeente de volgende jaren in de wijk doet om de buitenruimte te verbeteren. De plannen horen bij het programma Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve.

De gemeente heeft geld om deze wijken op te knappen. In het najaar 2019/voorjaar 2020 maakten de bewoners van Houtwijk samen met de gemeente een plan. Bekijk dit plan via Begin externe link: RIS-nummer 306367(Externe link), einde externe link..

Houtwijk
Houtwijk

Opknapplan voor Houtwijk

In het opknapplan Houtwijk gaat de gemeente:

 • de toegangen van de wijk opnieuw indelen.
 • routes voor voetgangers en fietsers makkelijker maken.
 • stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn (wortelopdruk) rechtleggen of vernieuwen.

In Houtwijk staan veel bomen. In veel gevallen drukken de wortels van deze bomen de bestrating kapot (wortelopdruk). Dit komt doordat een boom te weinig ruimte heeft om te groeien.
De gemeente vindt het belangrijk dat bomen blijven staan. Daarom kijkt de gemeente eerst of de boom meer ruimte kan krijgen. Als dat echt niet lukt, wordt de boom gekapt omdat veiligheid belangrijk is.
Voor elke boom die gekapt wordt, komt een nieuwe boom terug. Dat kan een andere boom op een andere plek zijn. Want de gemeente zoekt de juiste boom op de juiste plaats.
Soms betekent meer ruimte voor bomen minder ruimte voor bijvoorbeeld parkeren.

Projecten

In Houtwijk voert de gemeente de volgende 6 projecten uit:

De gemeente:

 • zorgt dat de straten en pleinen in de Mensenrechtenbuurt niet meer kapot gaan door de wortels van bomen.
 • richt de Laan van de Mensenrechten opnieuw in. Ook vervangt zij het asfalt door stenen.

Planning

De gemeente heeft het Schetsontwerp (SO) op 5 juli 2022 tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd. Daarna maakt de gemeente een voorontwerp dat wordt beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens is er nog een formele inspraakperiode van 6 weken. Na het behandelen van de reacties stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vast. Het werk start eind 2024.

In dit project zorgt de gemeente dat de routes voor iedereen makkelijker te gebruiken zijn. Dit gebeurt in de parken Bokkefort en ’t Kleine Hout. De gemeente:

 • maakt de verschillende wandel- en fietspaden makkelijker te gebruiken. Deze krijgen nieuw asfalt of nieuwe tegels.

 • legt hellingen voor voetgangers en fietsers aan.

 • snoeit de planten.

 • zorgt ervoor dat op een aantal plekken het water weer beter te zien is.

Deze wandel- en fietsroutes knapt de gemeente op:

 • Munirpad
 • J.W. Kempffpad

Planning

Het Rosa Parkspad is in het najaar van 2020 opgeknapt, tegelijk met groot onderhoud. De projecten rond routes voor langzaam verkeer waren eind 2022 klaar.

Impressie van de oversteek bij het Vinkenlaantje
Impressie van de oversteek bij het Vinkenlaantje

De gemeente:

 • maakt een plan om de stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn te repareren.
 • heeft het pleintje aan de Architect Berlagelaan opnieuw ingericht. Zo blijft het een prettige plek om elkaar te ontmoeten. In het najaar van 2022 is hier nog meer groen geplant.

De gemeente:

 • richt de Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan opnieuw in.
 • maakt de kade groener.
 • vervangt het asfalt in de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan door stenen.
 • legt stenen in het winkelcentrum en plant meer groen.
 • vervangt het groen in de middenberm van de Gerrit van der Veenlaan door verschillende soorten planten en struiken.
 • maakt een plan waarin de bomen meer ruimte krijgen om te groeien.

Planning

Tijdens de inloopbijeenkomst op 4 november 2021 hebben bewoners vragen gesteld over het Voorontwerp (VO) voor de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan. Het aangepaste VO lag tot 31 maart 2022 ter inzage.

Op 10 mei 2022 is het ontwerp vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het werk start medio 2023.

De gemeente:

 • snoeit in verschillende parkjes veel planten. De planten zijn vaak ver uitgegroeid.
 • zorgt dat er meer verschillende soorten planten en struiken groeien. De parken krijgen zo meer kleur. In een aantal parkjes staan nu veel dezelfde planten.
 • haalt bomen van slechte kwaliteit weg, zodat andere bomen beter kunnen groeien.
 • zorgt dat paden beter te gebruiken zijn.

De plantsoenen die de gemeente aanpakt zijn:

 • B. Thoenplantsoen
 • Dr. R.J. Fruinplantsoen
 • Dr. J. Presserstraat

Planning

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2022 afgerond.

De gemeente:

 • maakt de kade langs het water op de Burgemeester Hovylaan groener. Zo komt meer ruimte voor de bomen.
 • maakt langs het water plekken om te zitten.
 • maakt in de Van Drieststraat meer ruimte voor de bomen.
 • houdt het aantal parkeerplaatsen gelijk.
 • vervangt tijdens het opnieuw inrichten van de Burgemeester Hovylaan het riool.

Planning

Het schetsontwerp is eind 2022 aan de buurt gepresenteerd.

Kosten

De gemeente heeft € 5.453.000 voor het opknapplan. De volgende 3 jaar besteedt zij € 500.000 per jaar aan het onderhouden van de wegen.

Het geld is voor het opknappen van de wijk. Het is niet voor extra controles op wetten en regels. En ook niet om problemen rond afval of te hard rijden op te lossen.

Huiseigenaren en woningcorporaties moeten zelf zorgen voor hun eigen grond en wat daarop staat.

Het geld voor projecten die niet doorgaan gebruikt de gemeente voor een volgend project.

Meer informatie

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070