Mariahoeve: opknapplannen

Het opknapplan voor Mariahoeve en Marlot is klaar. Daarin staat hoe de gemeente de volgende jaren de wijk opknapt. De plannen horen bij het programma Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve.

De gemeente heeft geld om deze wijken op te knappen. In het najaar 2019/voorjaar 2020 maakten de bewoners van Mariahoeve samen met de gemeente een plan. Bekijk dit plan via Begin externe link: RIS-nummer 306367(Externe link), einde externe link..

Mariahoeve
Mariahoeve

Opknapplan voor Mariahoeve

In het opknapplan Mariahoeve staat dat de gemeente:

 • de trambaan groener en de rijweg smaller maakt om ruimte te maken voor bomen en fietsers.
 • in de meeste buurten de stoepen bij uitritten en in bochten breder maakt, zodat auto’s hier niet meer parkeren en het verkeer veiliger wordt.
 • verschillende routes voor voetgangers en fietsers opknapt.

In Mariahoeve staan veel bomen. In veel gevallen drukken de wortels van deze bomen de bestrating kapot (wortelopdruk). Dit komt doordat een boom te weinig ruimte heeft om te groeien. De gemeente vindt het belangrijk dat bomen blijven staan. Daarom kijkt de gemeente eerst of de boom meer ruimte kan krijgen. Als dat echt niet lukt, wordt de boom gekapt omdat veiligheid belangrijk is. Voor elke boom die gekapt wordt, komt een nieuwe boom terug. Dat kan een andere boom op een andere plek zijn. Want de gemeente zoekt de juiste boom op de juiste plaats. Soms betekent meer ruimte voor bomen minder ruimte voor bijvoorbeeld parkeren.

Projecten

In Mariahoeve en Marlot voert de gemeente de volgende 7 projecten uit:

Dit werk is al klaar. De gemeente:

 • maakte de stoepen breder in de bochten en bij de uitritten. Zo wordt duidelijker waar auto’s wel en niet mogen parkeren.
 • maakte een deel van de stoep langs de Hofzichtlaan bij Catharinaland breder, voor de veiligheid van voetgangers.
 • heeft verdorde planten vervenagen in een deel van het park langs de Hofzichtlaan, bij de Bezuidenhoutseweg.
Het nieuwe winkelplein aan het Ursulaland is groener gemaakt. Het is daardoor prettiger om te zien en er te zijn. De bomen hebben meer ruimte. Ook staan er nu bankjes en extra fietsbeugels.

Planning

De gemeente kon de projecten voor een groot deel samen met het geplande groot onderhoud doen.

Dit project is al klaar. De kruising van de Hofzichtlaan met het Aegonplein-Finnenburg is nu veiliger voor fietsers en voetgangers. De kruising was vooral ingericht voor auto’s. Er zijn nu bredere en groenere middenbermen. Zo kunnen fietsers en voetgangers het kruispunt makkelijker en veiliger oversteken. Ook zijn er nieuwe bomen en planten in het parkje bij de Hofzichtlaan.

De opknapplannen vielen samen met het geplande onderhoud van de gemeente aan de weg. Daardoor kon dit project goedkoper uitgevoerd worden.

De gemeente:

 • heeft een aantal stoepen in de bochten van de straten breder gemaakt.
 • heeft op een aantal stoepen Hagenaartjes (paaltjes) geplaatst, zodat auto’s daar niet kunnen parkeren.
 • vernieuwde de stoepen op plekken waar wortels van bomen de tegels kapot maken.

Planning

Het werk startte eind augustus 2021, samen met het groot onderhoud aan de wegen. Het werk is klaar.

De gemeente:

 • deelt het Kleine Loo helemaal opnieuw in. Het Kleine Loo is een belangrijke verkeersroute door Mariahoeve. Wortels van bomen maakten hier het fietspad kapot. De verlichting op het voetpad en fietspad is slecht. De weg langs het winkelcentrum wordt smaller waardoor er ook meer ruimte komt voor bomen.
 • maakt samen met de HTM de trambaan groener.
 • vernieuwt de weg van de Granaathorst, aan de achterkant van het winkelcentrum. Ook daar drukken de wortels van bomen de weg kapot.

Planning

Het is nog niet bekend wanneer het werk begint.

De gemeente:

 • maakt een aantal stoepen in de bochten van de straten breder. In De Kampen, De Burgen en het deel in het zuidwesten van De Horsten zijn nog geen duidelijke parkeerplaatsen. Daardoor staan overal in de straten auto’s, ook in de bochten en voor uitritten. Dit is onveilig.
 • plaatst op een aantal stoepen Hagenaartjes (paaltjes), zodat auto’s daar niet kunnen parkeren.
 • vernieuwt de stoep op de plekken waar wortels van bomen de tegels kapot maken.

Planning

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten.

Door de stoepen breder te maken bij bochten en uitritten wordt duidelijker waar u wel en niet kunt parkeren.
Door de stoepen breder te maken bij bochten en uitritten wordt duidelijker waar u wel en niet kunt parkeren.

In dit project knapt de gemeente verschillende routes voor fietsers en voetgangers in Mariahoeve op:

 • Het fietspad langs de Benoordenhoutseweg heeft verlichting gekregen.
 • Voetpaden op het Isabellaland krijgen nieuwe verharding en worden zo beter te gebruiken.
 • Langs het fietspad tussen de Bezuidenhoutseweg en de Parelmoerhorst is verlichting aangebracht.
 • Tussen de Bezuidenhoutseweg en de Smaragdhorst komt een voetpad naast het fietspad. Daardoor lopen voetgangers niet meer op het fietspad.

Als er nog geld over is, kijkt de gemeente of zij:

 • een goede plek voor een brug voor voetgangers kan vinden. De brug verbindt het groen van de Vlaskamp en Bezuidenhoutseweg.
 • een voetpad kan maken langs de Carel Reinierszkade. Het voetpad verbindt de wandelroutes van de Loo-zone en Huis ten Bosch met elkaar.

Planning

Het werk is eind 2021 gestart. De verlichting is vervangen. Het voetpad tussen de Bezuidenhoutseweg en de Smaragdhorst wordt in 2023 aangelegd.

De gemeente heeft het parkje aan de Hofzichtlaan opgeknapt. Een groot deel van de planten van het parkje in het noorden van de Hofzichtlaan was dor. Daarom heeft de gemeente de dode planten, het onkruid en de overwoekerende planten verwijderd. Zo krijgen de planten die overblijven meer ruimte.

Planning

Dit werk is klaar.

Kosten

De gemeente heeft € 3.287.000 voor het opknapplan van Mariahoeve. De volgende 3 jaar besteedt zij € 500.000 per jaar aan het onderhouden van de wegen.

Het geld is voor het opknappen van de wijk. Het is niet voor extra controles op wetten of regels. En ook niet om problemen rond afval of te hard rijden op te lossen.

Huiseigenaren en woningcorporaties moeten zelf zorgen voor hun eigen grond en wat daarop staat.

Het geld voor projecten die niet doorgaan gebruikt de gemeente voor een volgend project.

Meer informatie

Heeft u vragen over het opknapplan voor Mariahoeve? Stuur een e-mail naar Begin link: mariahoeveknaptop@denhaag.nl, einde link. . De planningen houden geen rekening met onverwachte gebeurtenissen tijdens het werk. Op deze pagina leest u de nieuwste informatie.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070