Wijkagenda Stationsbuurt

De Stationsbuurt krijgt een wijkagenda. Daarin staat wat het belangrijkste is om de komende 4 jaar te verbeteren.

Bewoners, ondernemers, organisaties in de wijk en medewerkers van de gemeente maken de wijkagenda en voeren hem uit.

Hoe wordt de wijkagenda gemaakt?

U kunt uw mening geven over de wijk door een vragenlijst in te vullen. U geeft dan aan wat u belangrijk vindt voor de wijk. En wat er nodig is om nog prettiger in de Stationsbuurt te wonen, werken en te zijn.

De gemeente stelt de voorlopige onderwerpen voor de wijkagenda op. Dat doet zij met de informatie:

 • uit de vragenlijst
 • uit gesprekken met bewoners in de wijk
 • uit de bijeenkomst op donderdag 6 april 2023.

Op donderdag 11 mei 2023 is de 2e bijeenkomst. De gemeente, bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk bespreken dan de punten voor de wijkagenda. Samen besluiten ze wat de doelen voor de wijk zijn. En ze bepalen welke acties er nodig zijn om die doelen te halen. Daarna bepalen ze welke agendapunten ze het belangrijkste vinden om aan te pakken.

De gemeente maakt de definitieve agendapunten bekend, bijvoorbeeld via bewonersorganisaties. De agendapunten zijn gemaakt met informatie uit:

 • de vragenlijst
 • interviews met bewoners
 • cijfers over de wijk (wijkprofiel). Deze cijfers geven bijvoorbeeld informatie over hoe gezond bewoners zijn, leeftijden en meldingen van overlast
 • de bewonersbijeenkomsten

De bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk geven de definitieve wijkagenda aan de stadsdeelwethouder.

De gemeente voert de komende 4 jaar de punten uit die in de wijkagenda staan. Dit doet zij samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk.

Vul de vragenlijst in

Wilt u laten weten wat u belangrijk vindt in uw wijk? En wat er nodig is om nog prettiger in de Stationsbuurt te wonen, werken en zijn? Vul dan de Begin externe link: vragenlijst(Externe link), einde externe link. in. Dit kan van 23 februari tot en met 24 maart 2023:

Hulp bij invullen vragenlijst

Van 23 februari tot en met 24 maart zijn medewerkers van de gemeente in uw wijk. Ze komen op verschillende plekken, bijvoorbeeld in buurthuizen. U kunt dan samen met een medewerker de vragenlijst invullen.

Meepraten over de wijkagenda

Wilt u meepraten over de wijkagenda? Dit kan op:

 • donderdag 6 april 2023. Start avond 19.00 uur tot 22.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.
 • donderdag 11 mei 2023. Start avond 19.00 uur tot 22.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

De bijeenkomsten zijn in The Social Hub The Hague. Adres: Hoefkade 9, 2526 BN Den Haag.

U meldt zich aan door een e-mail te sturen naar Begin link: wijkagenda-stationsbuurt@denhaag.nl, einde link. . U krijgt dan meer informatie. Zet in uw e-mail:

 • of u woont of werkt in de Stationsbuurt
 • uw leeftijd
 • uw straat
 • waarom u wilt meedoen

Wilt u meer weten over uw wijk?

In het wijkprofiel staan cijfers over hoe veilig uw wijk is en hoe prettig je in de wijk kunt leven. En bijvoorbeeld cijfers over de buitenruimte en over voorzieningen in de wijk, zoals winkels. Met deze cijfers kun je bekijken wat goed gaat in de wijk, wat beter kan en waar kansen en risico’s liggen. Wilt u een overzicht van deze cijfers? Stuur dan een e-mail naar Begin link: wijkagenda-stationsbuurt@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: wijkagenda-stationsbuurt@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070