Buurthuis van de Toekomst

In het Buurthuis van de Toekomst werken organisaties en bewoners samen aan het welzijn van de buurt door voorzieningen en ruimtes te delen. Bent u een Buurthuis van de Toekomst of wilt u dat worden? Dan is deze praktische informatie belangrijk voor u.

Wilt uw organisatie een Buurthuis van de Toekomst worden? Dan moet uw organisatie minimaal aan de volgende punten voldoen:

  • Medegebruik: uw accommodatie wordt gebruikt door andere organisaties. Bijvoorbeeld een kinderopvang of een wijkvereniging die de accommodatie gebruikt als de hoofdactiviteit niet plaatsvindt.
  • Activiteitenaanbod: naast de hoofdactiviteit van de organisatie zijn er ook andere activiteiten te doen. Bijvoorbeeld een sportkantine waar wekelijks ouderen bijeenkomen of waar jongeren huiswerkbegeleiding volgen.
  • Maatschappelijke betrokkenheid: de organisatie biedt een maatschappelijke meerwaarde. Het is een ontmoetingscentrum in de wijk waar burgerinitiatieven welkom zijn.

Wilt u uw accommodatie beschikbaar maken voor medegebruik? Dan zijn er voorwaarden, vergunningen en bepalingen waarmee u rekening moet houden:

Sjoelen

Overzicht Buurthuizen van de Toekomst

Wilt u weten waar de Buurthuizen van de Toekomst zijn? Kijk dan op de Begin externe link: Sociale Kaart Den Haag(Externe link), einde externe link..

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over het Buurthuis van de Toekomst? Of heeft u interesse om een Buurthuis van de Toekomst te worden? Neem dan contact op.

Stuur een e-mail naar Begin link: buurthuisvandetoekomst@denhaag.nl, einde link. . Geef daarbij aan waarom u vindt dat uw organisatie een Buurthuis van de Toekomst moet worden.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070