Jongeren zonder startkwalificatie zijn ‘voortijdig schoolverlaters’. De gemeente is verplicht deze jongeren te registreren volgens de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Met de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (

-wet) moet worden voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie hun school verlaten. Een is (minimaal) een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 2. Een jongere die van school gaat zonder diploma, wordt gemeld bij het

.

Trajectbegeleider

Door de

-wetgeving moet de gemeente voortijdig schoolverlaters volgen tot ze 23 jaar zijn. Ook moet de gemeente ervoor zorgen dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. In de praktijk wordt een jongere die voortijdig van school gaat, benaderd door een trajectbegeleider van het

. De trajectbegeleider bekijkt met de jongere wat de mogelijkheden zijn. Ook als er problemen zijn kan de trajectbegeleider helpen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpverlening. Een trajectbegeleider van het

heet ook wel ‘casemanager’.

Het uiteindelijke doel van de

-wet is dat de jongere een opleiding en/of werkplek vindt.

Meer informatie

Meer informatie over het meldpunt aanval op schooluitval regio Haaglanden Begin externe link: (Aanvalopschooluitval.nl)(Externe link), einde externe link. staat op de website van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Op Begin externe link: vsv-nee.nl(Externe link), einde externe link. vindt u alle informatie over de activiteiten in de regio Haaglanden om voortijdig schoolverlaten (vsv) terug te dringen.

Of bekijk meer informatie over .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070