Scholen bieden vaak extra activiteiten aan naast het gewone lesprogramma. Bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of de kerstviering, een schoolreisje, zwemlessen of extra lesmateriaal. Voor deze uitgaven mag de school aan ouders een financiële bijdrage vragen, de ouderbijdrage.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Dit moet duidelijk in de schoolgids staan.

Hoe hoog de ouderbijdrage is en waaraan het geld wordt uitgegeven, bepaalt de school zelf. De moet hier toestemming voor geven.

Vrijwillig of verplicht?

Wilt u of kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Dan mag uw kind toch meedoen als het een verplichte activiteit is. Een verplichte activiteit is onderdeel van het lesprogramma.

Is het een extra activiteit die niet verplicht is? Dan mag de school uw kind weigeren voor deze activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind. Dit moet in de schoolgids staan.

Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Veel scholen bieden een kortingsregeling of een kwijtscheldingsregeling. Vraag naar de mogelijkheden op de school van uw kind.

Lees meer over de ouderbijdrage op de Begin externe link: website van de Onderwijsinspectie(Externe link), einde externe link. .

Ouderbijdrage in het mbo, hbo of universiteit

Informatie over de ouderbijdrage in het mbo, hbo of universiteit vindt u op de Begin externe link: website van Duo(Externe link), einde externe link. (Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Onderwijs in Den Haag

Lees meer over onderwijs in Den Haag op Begin link: Onderwijs en studeren, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070