Wet Bibob

Met de wet Bibob kan de gemeente controleren of organisaties niet betrokken zijn bij criminele activiteiten. Op deze pagina leest u wanneer de gemeente extra informatie mag vragen. En hoe een Bibob-toets (controle) eruit ziet.

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente organisaties toetsen (controleren) die:

 • een vergunning aanvragen
 • subsidie aanvragen
 • gebouwen of grond willen kopen van of verkopen aan de gemeente
 • of op een andere manier zaken doen met de gemeente.

De gemeente wil zo voorkomen dat criminelen geld witwassen. Of dat zij een vergunning, subsidie of andere beslissing van de gemeente gebruiken voor strafbare activiteiten.

Extra informatie aanleveren

Bij de volgende vergunningen, subsidies en andere overheidsbeslissingen moet u voor de wet Bibob extra informatie geven. Doet u dit niet? Dan hoeft de gemeente Den Haag uw aanvraag niet te behandelen. Zie de Begin externe link: Regeling Bibob Den Haag 2021 (RIS 308678)(Externe link), einde externe link..

Wanneer is extra informatie nodig?

Bij de volgende vergunningen moet u extra informatie sturen voor de Bibob-toets:

 • Horeca: een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.
 • Een vergunning voor de exploitatie van een recreatie-inrichting op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV). Hieronder vallen ook coffeeshops.
 • Wijziging van het aanhangsel bij de vergunning op grond van artikel 30a van de Alcoholwet.
 • Een terrasvergunning op grond van artikel 2:10 van de APV (alleen als er geen Alcoholwetvergunning of exploitatievergunning is aangevraagd of verleend).
 • Paracommerciële instellingen: een vergunning voor paracommerciële instellingen op grond van artikel 4 van de Alcoholwet.
 • Een ligplaatsvergunning voor horeca-terrasboten of bedrijfsschepen met horeca-activiteit op grond van artikel 4 van de Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag.
 • Seksinrichtingen: een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting en/of escortbedrijf op grond van artikel 3:3 van de APV.
 • Kansspelautomaten: een vergunning voor de aanwezigheid van kansspelautomaten op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen.
 • Speelautomatenhallen: een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal op grond van artikel 2 van de Verordening op de kansspelen.
 • Vuurwerk: een vergunning voor verkoop van consumentenvuurwerk op grond van artikel 2:72 van de APV.
 • Een evenementenvergunning, bijvoorbeeld voor een vechtsportgala op grond van artikel 2:25 van de APV.
 • Bouwvergunningen: een vergunning voor bouwactiviteiten op grond van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in branches die gevoelig zijn voor criminele beïnvloeding. Of voor bouwwerken in prioritaire gebieden met een bouwsom vanaf € 50.000. Of als er sprake is van een melding als bedoeld in artikel 2:25, tweede lid van de Wabo.
 • Afvalbedrijven en autobedrijven: een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu of een beperkte milieutoets, voor zover dit betrekking heeft op de afvalbranche en autobranche op grond van artikel 2.1, eerste lid onder e en i van de Wabo.
 • Seizoensplaats: een standplaatsvergunning voor een seizoensplaats op grond van artikel 5 van de Verordening straathandel Den Haag.
 • Markten: een marktvergunning op grond van artikel 7 van de Marktverordening Den Haag 2016.
 • Taxi’s: een taxivergunning op grond van artikel 3 van de Taxiverordening Den Haag 2014.
 • Aangewezen bedrijfsmatige activiteiten: een vergunning voor bedrijfsmatige activiteiten op grond van artikel 2:98, derde lid APV in daarvoor aangewezen gebouwen, gebieden of branches.

In de volgende gevallen moet u bij subsidies extra informatie sturen voor de Bibob-toets:

 • Als de subsidieaanvrager (rechtspersoon) nog niet eerder subsidie heeft aangevraagd bij de gemeente en het gaat om subsidie van € 10.000 of meer.

 • Als de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt niet langer dan 12 maanden geleden is opgericht.
  Als in de afgelopen 6 maanden een bestuurswisseling of directiewisseling was bij de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt.

 • Als de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt de afgelopen 5 jaar betrokken is of is geweest bij een faillissement.

 • Als het gaat om een rechtspersoon waarbij de accountant zich bij de controle heeft onthouden van een oordeel. Of waarbij de accountant bij de gevraagde Assurance verklaring niet met voldoende zekerheid een oordeel heeft kunnen geven.

 • Als er andere onregelmatigheden zijn. Of specifieke bijzonderheden bij de subsidieaanvraag, -verlening of -vaststelling.

In de volgende gevallen moet u bij vastgoedtransacties (die u met de gemeente aangaat) extra informatie sturen voor de Bibob-toets: Vastgoedtransacties die betrekking hebben op:

 • verhuur of verkoop van vastgoed of gronden
 • vestiging van het recht van erfpacht
 • het sluiten van ligplaatsovereenkomsten en huurcontracten met betrekking tot een huurafhankelijk recht van opstal ten aanzien van kiosken
 • aangewezen prioritaire gebieden

In de volgende gevallen moet u bij overheidsopdrachten extra informatie sturen voor de Bibob-toets: Overheidsopdrachten die betrekking hebben op de branches:

 • zorg
 • (taxi)vervoer
 • glasbewassing
 • milieu

Daarnaast kan de gemeente ook een al verwerkte aanvraag of voornemen toetsen, als daar aanleiding toe is.

Bibob-toets

De gemeente kijkt bij een Bibob-toets vooral naar:

 • hoe de aanvrager voor de activiteit betaalt
 • de achtergrond van de aanvrager
 • met wie de aanvrager nog meer zaken doet
 • het bedrijf van de aanvrager

De gemeente gebruikt hierbij openbare bronnen en niet openbare bronnen. Bij twijfel kan ook het Landelijk Bureau Bibob helpen.

Verwacht de gemeente misbruik? Dan kan ze besluiten de subsidie, vergunning of overeenkomst niet te geven. Ook kan de gemeente extra voorwaarden stellen.

Bibob-vragenformulieren

Moet u extra informatie sturen voor de wet Bibob? Gebruik dan de volgende formulieren:

Bibob-vragenformulier Vergunningen

(PDF, 0 B)

Bibob-vragenformulier Evenementenvergunningen

(PDF, 0 B)

Bibob-vragenformulier Subsidies

(PDF, 0 B)

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor bouwactiviteiten? En doet u dit niet namens een organisatie? Maak dan gebruik van het onderstaande formulier.

Bibob-vragenformulier Vergunningen (natuurlijk persoon)

(PDF, 0 B)

Print het juiste formulier en vul dit in. Onderteken het formulier en stuur dit mee bij uw aanvraag.

Hoelang duurt het

De Bibob-toets gebeurt binnen de tijd die normaal nodig is voor een vergunning- of subsidieaanvraag. Dit verschilt per vergunning of subsidie.

Vraagt de gemeente advies bij Landelijk Bureau Bibob? Dan kan het 8 tot maximaal 12 weken langer duren voor de gemeente een beslissing neemt.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070