Samen met partners in de stad zorgde de gemeente in 2017 voor 1.000 nieuwe banen. Deze banen worden onder andere gecreëerd in de sectoren: zorg en welzijn, kunst- en cultuur, sport en in het onderwijs.

STiP-banen: gesubsidieerde banen voor mensen in de bijstand

Een STiP-baan is een gesubsidieerde baan voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen. STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. Er is geen sprake van verdringing van bestaand werk. Het gaat om aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben of die niet of onvoldoende gebeuren.

Waarom STiP-banen?

STiP- medewerkers hebben maximaal 3 jaar lang de zekerheid van een baan en loon. Hierdoor krijgen zij de kans om waardevolle werkervaring op te doen. De STiP- medewerkers zijn een belangrijke meerwaarde voor uw bedrijf. Zij pakken werkzaamheden op die anders blijven liggen en dragen bij aan het verminderen van werkdruk van het overige personeel.

Als werkgever geeft u de medewerker(s) drie jaar lang bestaanszekerheid en zorgt u dat hij of zij weer meetelt.

Doe mee

Alle STiP-banen zijn inmiddels ingevuld. Het is mogelijk dat er de komende periode STiP- banen beschikbaar komen. Bijvoorbeeld als STiP-medewerkers doorstromen naar een reguliere baan.

Wilt u als werkgever voor de resterende periode een STiP-baan beschikbaar stellen? Stuur dan een mail naar Begin link: stip@denhaag.nl, einde link. .

De gemeente zorgt voor een vast aanspreekpunt voor al uw vragen, begeleidt STiP-werknemers voor zover dit niet van u kan worden gevraagd en zorgt samen met u voor scholing en opleiding. U ontvangt subsidie ter waarde van het grootste deel van de salariskosten.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070