Gemeentelijk Bureau Bibob

Het Gemeentelijk Bureau Bibob (GBB) toetst personen en bedrijven aan de Wet Bibob. Het GBB beoordeelt bijvoorbeeld de Bibob-formulieren die ondernemers hebben ingevuld om een vergunning aan te vragen.

Hiervoor maakt het GBB gebruik van informatie die binnen de gemeente beschikbaar is en van openbare bronnen, zoals het handelsregister en het Kadaster. Ook maakt het GBB gebruik van informatie uit enkele gesloten bronnen, zoals de Justitiële Documentatie. Het GBB kan de ondernemer daarnaast vragen stellen over bijvoorbeeld de financiering en de zeggenschap binnen de onderneming. Als uit de toets van het GBB geen verdachte informatie komt, wordt de vergunningaanvraag via de normale weg afgehandeld.

Als het onderzoek vragen oproept, kan het GBB advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Dat bureau is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (zie ook de Begin externe link: website van het Landelijk Bureau Bibob(Externe link), einde externe link.).

Adres en contact

Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Vragen kunt u stellen via Begin link: bibob@denhaag.nl, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070