Economische visie Den Haag

De economische visie Den Haag+ 2030 is de kadernota voor het Haags economisch beleid. In deze visie staat welke richting de gemeente uit wil de komende periode. Het hoofddoel van de economische visie is brede economische bloei.

Juist in deze economisch moeilijke tijd is het belangrijk dat Den Haag blijft doorbouwen op de kracht van de stad:

  • De ligging aan zee maakt Den Haag uniek
  • Den Haag werkt aan innovaties voor een veilige, betere en rechtvaardige wereld vanuit een internationaal profiel als stad van vrede en recht
  • De combinatie overheid, ondernemers, universiteiten, onderwijsinstellingen multinationals, toeristen en bewoners maakt de stad bijzonder
  • Den Haag is onderdeel van een economisch sterke regio.

Om economische bloei te bereiken, werkt de gemeente aan 4 strategische doelen:

  1. De stad aantrekkelijker maken
  2. De economische structuur veerkrachtiger maken
  3. Ondernemers groeikansen bieden
  4. Voldoende huisvesting creëren in aantrekkelijke werkmilieus.

In juni 2020 heeft de gemeenteraad de economische visie Den Haag vastgesteld. U vindt de visie in de bestuurlijke stukken: Begin externe link: Economische visie Den Haag+ 2030 (RIS303550)(Externe link), einde externe link. .

Economische uitvoeringsagenda

In de economische uitvoeringsagenda 2019-2022 staan de keuzes, acties en middelen om de doelen in de economische visie te halen. Deze uitvoeringsagenda wordt voor elke collegeperiode gemaakt. De agenda wordt elk jaar actueel gemaakt: behaalde resultaten en nieuwe ontwikkelingen worden toegevoegd. Bekijk de Begin externe link: Economische uitvoeringsagenda 2019-2022 (RIS303548)(Externe link), einde externe link. in de bestuurlijke stukken.

Basis

De economische visie is gemaakt in samenwerking met de stad, regio, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, brancheorganisaties en andere partners. Er liggen veel studies aan de basis van de economische visie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070