Coronavirus: informatie voor ondernemers

Er zijn geen coronamaatregelen meer. Er zijn nog wel adviezen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Bekijk de adviezen om verspreiding corona te beperken op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

De laatste informatie vindt u bij het Ondernemersportaal op Twitter: Begin externe link: OPDenHaag(Externe link), einde externe link.. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het Ondernemersportaal: Begin externe link: Den Haag Onderneemt(Externe link), einde externe link..

Financiële steun ondernemers

Ondernemers, werkenden en bedrijven kregen vanaf 2020 te maken met coronamaatregelen. Om hen te helpen, waren er verschillende steunmaatregelen tijdens de coronacrisis.

De meeste van deze steunpakketten van de rijksoverheid lopen af. Bekijk de laatste informatie over de financiële regelingen van het rijk op de Begin externe link: website van de rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Aanvragen regelingen gemeente

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gestopt per 1 oktober 2021. Ondernemers die nog te weinig inkomsten hebben om van te leven kunnen misschien een Begin externe link: aanvraag doen voor Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz)(Externe link), einde externe link..

Lokale regelingen horeca-ondernemers

Mogelijkheid uitbreiden terrassen verlengd van 1 november 2021 tot 1 maart 2023

De gemeente geeft horecaondernemers de kans om tot 1 maart 2023 hun terras met maximaal 25% uit te breiden. De informatie over de terrasuitbreiding en de algemene voorwaarden staat onder het kopje Begin link: Uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés, einde link.

Ja, dat kan met een aanvraag voor een reguliere terrasvergunning. Voor deze aanvraag moeten leges betaald worden. Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Terras op de openbare weg plaatsen, einde link. .

Ja, dat kan met een verlenging van de aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning. Als er toestemming van de directe beneden buren nodig was, dan moet deze toestemming opnieuw worden ingediend tot 1 maart 2023. Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Terras op de openbare weg plaatsen, einde link. .

Ja, dat kan met een aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés’.

Ja, dat kan met een verlenging van de aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning. Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Terras op de openbare weg plaatsen, einde link. .

Ja, dat kan met een omgevingsvergunning van 1 november 2022 tot 1 maart 2023. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Begin externe link: omgevingsloket online(Externe link), einde externe link.. Voor deze aanvraag moeten leges betaald worden. Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet de overkapping voldoen aan een aantal voorwaarden. De aanvraag voor een omgevingsvergunning moet voldoen aan bepaalde eisen. Bekijk de eisen en ga voorbereid aan de slag met uw aanvraag. Om de aanvraag soepel te laten verlopen wordt aangeraden om een architect of bouwkundig tekenbureau in te schakelen en de omgevingsvergunning ruim van te voren aan te vragen.

Indieningsvereisten voor tijdelijke terrasoverkappingen

(PDF, 94,4 KB)

Nee, dat kan niet.

Nee, dat kan niet.

Een overkapping:

 • moet aan 3 kanten open zijn. De dichte kant moet doorzichtig zijn.
 • mag alleen op een terras met een terrasvergunning
 • mag niet groter zijn dan het terras waar een vergunning voor is
 • moet berekend zijn op de weersomstandigheden die in de herfst en winter verwacht kunnen worden.
 • moet op tijd worden weggehaald als er weersomstandigheden worden verwacht waarop de overkapping niet berekend is
 • is toegestaan van 1 november 2022 tot 1 maart 2023
 • is alleen toegestaan met een omgevingsvergunning

Uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés

Ja, u mag op basis van uw huidige terrasvergunning tijdelijk maximaal 25% extra ruimte aanvragen. U kunt gebruik maken van onderstaand formulier. Kijk voor de voorwaarden op Begin link: Terras op de openbare weg plaatsen, einde link. .

Aanvraagformulier tijdelijke uitbreiding terras

(PDF, 174,9 KB)

Ja, u kunt via de gemeentelijke website een melding doen voor een gevelterras. Hiervoor gelden de reguliere regels voor vergunningsvrije terrassen Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden. U kunt hier de Begin link: aanvraag doen, einde link. .

Wanneer de 25% uitbreiding van het terras voor de gevel van een ander komt te staan dan moet bij de aanvraag een verklaring worden meegestuurd. Hierin verklaren de direct belanghebbenden dat hun belangen door dit terras voor hun gevel niet worden geschaad.

 • Mogelijkheden parkeerplaatsterras in hoofdwinkelstructuur: Het is mogelijk om parkeerplaatsterrassen te plaatsen in winkelstraten in de Begin externe link: hoofdwinkelstructuur(Externe link), einde externe link., waar de maximumsnelheid 30km/uur is. Deze tijdelijke vergunning wordt afgegeven tot 1 maart 2023 en is niet afhankelijk van de parkeerdruk of draagvlakonderzoek. Als het terras (deels) voor de gevel van de buren staat, dan is schriftelijke toestemming van de direct belanghebbenden noodzakelijk.
 • Mogelijkheden parkeerplaatsterras aan rand of buiten Begin externe link: hoofdwinkelstructuur(Externe link), einde externe link.: Voor ondernemers in woonwijken of aan de rand van de hoofdwinkelstructuur is het mogelijk om één parkeerplaatsterras aan te vragen in straten waar de maximumsnelheid 30 km per uur is. Wanneer het parkeerplaatsterras deels of geheel voor de gevel van een ander komt te staan, is schriftelijke toestemming van de direct belanghebbenden vereist. U kunt een parkeerplaatsterras aan de rand of buiten de hoofdwinkelstructuur aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Begin link: Terras op de openbare weg plaatsen, einde link. .

Aanvraagformulier tijdelijk terras op parkeerplaats(en)

(PDF, 174,9 KB)

In de winkelstraten waar nu al parkeerplaatsterrassen zijn, is het niet toegestaan het terras in een volgend parkeervak 25% uit te breiden. Dat geeft halve parkeerplaatsen, een rommelig straatbeeld en dan is het niet duidelijk waar wel of niet geparkeerd kan worden.

U kunt uitbreiding van uw terras aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Begin link: Terras op de openbare weg plaatsen, einde link. .

Aanvraagformulier uitbreiding tijdelijk terras

(PDF, 174,9 KB)

Voor de tijdelijke terrasvergunning hoeft geen leges betaald te worden.

 • De tijdelijke regeling voor terrasuitbreiding geldt tot 1 maart 2023 (start nieuwe terrasseizoen).
 • Een horecaondernemer kan maximaal 25% meer terrasruimte aanvragen dan op basis van de geldende vergunning is toegestaan en/of 25% meer van het vergunningsvrije terras aan de eigen gevel. Hiervoor kan men een aanvraag indienen.
 • Een horecaondernemer (in de hoofdwinkelstructuur) kan een terras aanvragen in de parkeerplaats. Dit kan maximale breedte zijn van de gevel. Indien het terras voor de gevel van de buren komt te staan, dan is schriftelijke toestemming van de direct belanghebbenden vereist.
 • Een horecaondernemer (niet in de hoofdwinkelstructuur) kan een terras aanvragen in de parkeerplaats. Dit kan maximaal 1 parkeerplaats zijn. Indien het terras voor de gevel van de buren komt te staan, dan is schriftelijke toestemming van de direct belanghebbenden vereist.
 • Noodzakelijk vervoer moet altijd mogelijk zijn: voetgangers en fietsers voorop. De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer en laden en lossen staan in geen geval ter discussie. Daarvoor moet altijd voldoende veilige ruimte vrij blijven.
 • Bij het gebruik van ruimte voor de gevel van anderen geldt dat hun instemming noodzakelijk is. Deze moet toegevoegd worden aan de aanvraag.
 • Er mag geen terrasruimte worden ingenomen in het groen of in plantsoenen.
 • De gemeente handhaaft alleen bij excessen (niet voldoende ruimte op straat, risico voor verkeersveiligheid) en conflicterende belangen.

Uitbreiden terrassen boulevard

Voor de ondernemers aan de boulevard gelden dezelfde mogelijkheden als voor de andere horeca in de stad.

Uitbreiden terrassen strandpaviljoens

U heeft met ingang van het nieuwe strandbeleid de ruimte gekregen om vergunningsvrij kleine objecten zoals loungebedden en speeltoestellen te plaatsen op het strand. Deze ruimte grenst aan de zeezijde van uw paviljoen en bij een aantal paviljoens aan de zijkant. Het stuk strand is net zo breed als het exploitatievlak en heeft een dieptemaat van 10 meter. Deze ruimte mag vanaf 1 maart tot 1 november ingezet worden voor uitbreiding van het terras.

Nee, dit niet nodig. Voor de strandpaviljoens geldt dat zij op dit moment al de beschikking hebben over deze ruimte op het strand. Normaal gesproken mag dit deel van de exploitatieruimte niet worden benut voor reguliere horeca-exploitatie (zoals een terras). Het College heeft besloten om, net als vorig jaar, deze voorwaarde voor dit strandseizoen te laten vervallen.

Vragen of klachten over uitbreiding terrassen

Voor specifieke vragen over de aanvraag voor uitbreiding van uw terras kunt u mailen naar Begin link: apv-vergunningen@denhaag.nl, einde link. .

Voor algemene vragen over ondernemen in Den Haag en advies over regels, vergunningen en procedures van de gemeente kunt u een e-mail sturen naar het Ondernemersportaal van de gemeente: Begin link: ondernemersportaal@denhaag.nl, einde link. .

Uw e-mail wordt binnen 5 werkdagen beantwoord

Voor zowel bewoners als ondernemers geldt dat u klachten kunt melden bij het klantcontactcentrum via telefoonnummer 14070.

Vragen?

Het Ondernemersportaal van de gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via Begin link: ondernemersportaal@denhaag.nl, einde link. .

Volg voor de meest recente updates het Ondernemersportaal op Begin externe link: Twitter(Externe link), einde externe link. of abonneer uzelf op de nieuwsbrief Begin externe link: Den Haag Onderneemt(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070