Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het CID is het economisch hart van Den Haag en de regio en heeft enorme mogelijkheden. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen.

In het CID is een unieke mix aan organisaties gevestigd:

  • kennisinstellingen
  • grotere en kleinere bedrijven
  • overheden
  • non-gouvernementele organisaties (ngo’s)
  • innovatieve broedplaatsen en andere organisaties

Met het CID werkt de gemeente samen met de stad aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Zodat ook toekomstige generaties in Den Haag kunnen werken en leven.

Wonen en werken

Er komen ongeveer 20.500 woningen bij voor 35.000 nieuwe inwoners. Er wordt gerekend op ongeveer 640.000 m2 aan nieuwe kantoren en 255.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De functies worden niet in groepen bij elkaar gezet, maar juist verdeeld over het hele gebied.

Bereikbaarheid

Het aantal reizen dat mensen maakt om van en naar het werk te gaan, verdubbelt door de ontwikkelingen. In de openbare ruimte wordt de voetganger op 1 gezet, gevolgd door de fietser en het openbaar vervoer. De auto’s die straks in het gebied rijden zijn vooral bestemmingsverkeer.

Innovatie

Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in kennis en innovatie van partijen die zijn gevestigd in het gebied. Daarmee kan dit gebied zich sterk ontwikkelen en meedoen op het internationale toneel.

Welke plannen zijn al klaar?

Gebiedsagenda’s (2019)

Voor een aantal deelgebieden rond station Hollands Spoor/Laakhavens, station Laan van NOI en station Den Haag Centraal zijn gebiedsagenda’s opgesteld. In Begin externe link: deze agenda’s(Externe link), einde externe link. staat wat er verandert in het gebied. Dat kunnen nieuwe gebouwen zijn, een andere inrichting van de weg en/of toevoegingen van groen.

Structuurvisie CID (2021)

In de Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het CID tot 2040. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De investeringen van veel partijen zijn de komende 20 jaar groot. Lees meer over de Begin externe link: Structuurvisie CID Den Haag (RIS307135)(Externe link), einde externe link..

Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, economisch, innovatief, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Daarbij horen een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. De functies wonen, werken, recreëren, reizen en winkelen worden gemengd. Op een manier dat er gebieden zijn met de nadruk op rust, op stedelijke drukte en op een mengeling daarvan. In de structuurvisie beschreven als rust, reuring en ruis. Het is belangrijk dat het bedrijven, overheid, scholen en universtiteiten dicht bij elkaar zitten en kennis uitwisselen.

De structuurvisie is bedoeld om te kijken of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. Het geeft ook een richting aan de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

Kwaliteitsplan CID (2022)

De gemeente heeft een Kwaliteitsplan gemaakt. Dit is een uitwerking van de Structuurvisie. Hierin staan afspraken over hoe gebouwen en de ruimte buiten er uit moet komen te zien. Bij het maken van het plan is de omgeving betrokken. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het Kwaliteitsplan.

Aan welke plannen wordt gewerkt?

Voorzieningenonderzoek

Als er nieuwe woningen en kantoren bijkomen, is het belangrijk dat er ook voldoende voorzieningen komen voor de mensen die er wonen, werken en ontspannen. Daarom onderzoekt de gemeente hoeveel scholen, winkels, sportvoorzieningen of bijvoorbeeld hoeveel groen er nodig is in het CID. De omgeving is betrokken bij het onderzoek. Midden 2023 is het onderzoek klaar.

Toekomstplannen per deelgebied

Uit de uitwerking van de Structuurvisie volgen afspraken per deelgebied. De gemeente maakt in 2022 en 2023 een ontwikkelvisie (plan waarin de toekomst van het gebied wordt beschreven) en een beeldkwaliteitsplan voor de gebieden waar de grootste veranderingen komen: omgeving Hollands Spoor/Laakhavens, omgeving Den Haag Centraal, omgeving Laan van NOI en het Beatrixkwartier.

Dit zijn 2 belangrijke plannen over de toekomst van dit gebied. Want hierin staan de voorwaarden waaraan toekomstige projecten moeten voldoen. Bij het maken van deze plannen wordt de omgeving nauw betrokken.

In de tussentijd werken verschillende ontwikkelaars aan een plan voor nieuwe woningen en kantoren. De ontwikkelaars betrekken de omgeving bij het maken van hun nieuwbouwplan.

Informatie over de plannen, nieuwbouwprojecten en hoe u mee kunt doen, staat op:

Deelgebieden Central Innovation District (CID)
Deelgebieden in het CID: Hollands Spoor/Laakhavens, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schenk, Den Haag Centraal, Bezuidenhout West, Beatrixkwartier en Laan van NOI

Kaart: deelgebieden in het CID

(JPG, 0 B)

Meepraten en meedenken

CID Dagen

Op 13 tot en met 15 oktober 2022 organiseerde de gemeente de CID Dagen. Dit waren bijeenkomsten over de toekomst van het Central Innovation District. Iedereen kon meepraten en meedenken over de plannen in het gebied. Er was een informatiemarkt met informatie over wonen, vernieuwen en placemaking (het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte). Ook was er informatie over de plannen van ontwikkelaars in het gebied. Lees het programma terug op de pagina Denk mee over het Central Innovation District.

In het tijdschrift Begin externe link: Terugblik CID Dagen(Externe link), einde externe link. staan de reacties van deelnemers aan de bijeenkomsten. Het verslag van de bijeenkomst Kwaliteitsplan CID staat op de Begin externe link: website van Platform Stad(Externe link), einde externe link..

Placemaking

Het aantal bewoners en bedrijven in het CID groeit. De gemeente wil dat bewoners, werknemers, studenten en andere gebruikers een fijne plek krijgen. Met woningen, kantoren, scholen, winkels, culturele organisaties en plekken om te ontspannen. Veel mensen die zich betrokken voelen bij het CID zien nu al kansen om beschikbare ruimtes in het CID (tijdelijk) beter te gebruiken.

De gemeente wil de plannen voor het CID samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken. Dat wil zij onder andere doen met placemaking: een speelse manier om samen met hen ideeën voor het gebied te bedenken en uit te voeren. Om samen van het CID een leuke, gezellige plek te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente wil met placemaking vooral ideeën bedenken voor de openbare ruimte en gebouwen direct aan de openbare ruimte.

Contact

Heeft u vragen over de veranderingen in het CID? Stuur dan een e-mail naar Begin link: cid@denhaag.nl, einde link. .

Nieuwsbrief Central Innovation District

Meld u aan voor de Begin link: nieuwsbrief Central Innovation District, einde link. .

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070