Kinderopvang starten

Wilt u een kindercentrum, gastouderopvang of gastouderbureau beginnen? Lees hier waarop u moet letten bij de keuze van een locatie, hoe u zich kunt melden bij de gemeente en waar u hulp en advies kunt krijgen.

Voor de start van de kinderopvang moet u in het bezit zijn van een omgevingsvergunning. Bij de gemeente kunt u de Begin link: omgevingsvergunning aanvragen, einde link. . U kunt uw architect of aannemer vragen om deze aanvraag voor u te doen.
Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Begin externe link: omgevingsvergunning(Externe link), einde externe link..

Landelijk Register Kinderopvang

Alle kinderopvanginstellingen moeten worden geregistreerd in het Begin externe link: Landelijk Register Kinderopvang(Externe link), einde externe link.. Dit doet u via het register kinderopvang van de gemeente.

Vul de Begin externe link: aanvraagformulieren(Externe link), einde externe link. van de Rijksoverheid in en stuur de ingevulde formulieren via e-mail naar Begin link: IBdienstpost@denhaag.nl, einde link. .

Een geschikte locatie kiezen

Het is lastig om in Den Haag een geschikte locatie te vinden waar het bestemmingsplan een kinderopvangcentrum toestaat. Ook wil de gemeente Den Haag dat nieuwe scholen en kindercentra op ruime afstand van drukke wegen komen. Kinderopvang langs een drukke weg is namelijk ongezond. Kinderen zijn extra gevoelig voor luchtverontreiniging. U moet daarom rekening houden met het GGD-advies Begin externe link: ‘Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen’(Externe link), einde externe link..

Vraag advies voor een geschikte locatie

Wilt u weten of uw locatie geschikt is?

Inzien bestemmingsplan

Maak voor het inzien van een bestemmingsplan een afspraak met een projectinspecteur van het stadsdeelkantoor waarin het pand is gevestigd via telefoonnummer (070) 353 43 40.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over gegevens in het register? Dan kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen met (070) 353 57 77. Of u stuurt een e-mail naar Begin link: registerkinderopvang@denhaag.nl, einde link. .

Zie ook

Begin link: Kwaliteit kinderopvang in Den Haag, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070