Contactgegevens persvoorlichting

Bekijk de contactgegevens van de woordvoerders van de gemeente.

Directie Communicatie en Citybranding

Spui 70
2511 BT Den Haag

Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Perskamer: B 01.17
Telefoon secretariaat: (070) 353 26 91
Fax: (070) 353 37 53
Buiten kantoortijden bereikbaar via meldkamer: (070) 353 24 00
Twitter: Begin externe link: @Newsroom070(Externe link), einde externe link.

In vakantie- en recesperiodes kunnen journalisten hun vragen naar het e-mailadres Begin link: persvoorlichting@denhaag.nl, einde link. sturen. Daar worden ze opgepakt door de dan aanwezige woordvoerders.

Contactgegevens woordvoerders

Beleidsterrein Eerste woordvoerder Telefoonnummer
Burgemeester Jan van Zanen:
Openbare Orde en Veiligheid en algemeen bestuurlijk-juridische aangelegenheden
Robin Middel
Begin link: robin.middel@denhaag.nl, einde link.
06 – 18 97 44 41
Wethouder Robert van Asten:
Stedelijke Ontwikkeling, Strategie en Europa
Raoul Rozestraten
Begin link: raoul.rozestraten@denhaag.nl, einde link.
06 – 29 69 40 96
Wethouder Martijn Balster:
Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest
Mieke Smid
Begin link: pien.terhedde@denhaag.nl , einde link.
06 – 25 16 24 12

06 – 29 64 85 64
Wethouder Hilbert Bredemeijer:
Onderwijs, Jeugd en Sport
Nathalie Nuiten
Begin link: nathalie.nuiten@denhaag.nl, einde link.
06 – 18 94 26 11
Wethouder Saskia Bruines:
Financiën, Cultuur en Economie
Vicky Hendriks
Begin link: anna.wijers@denhaag.nl, einde link.
06 – 18 85 65 11

06 – 51 03 53 64

Wethouder Arjen Kapteijns: Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie Paula Anastacio Palaio
Begin link: paula.palaio@denhaag.nl, einde link.
Anna Wijers (Duurzaamheid)
Begin link: anna.wijers@denhaag.nl, einde link.
06 – 52 51 39 65

06 – 51 03 53 64
Wethouder Anne Mulder:
Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen
Jurriaan Esser
Begin link: jurriaan.esser@denhaag.nl, einde link.
06 – 29 65 67 48
Wethouder Kavita Parbhudayal:
Werk, Wijken en Dienstverlening
Frank Hitzert
Begin link: frank.hitzert@denhaag.nl, einde link.
06 – 50 03 94 54
Wethouder Mariëlle Vavier:
Armoede, Inclusie en Volksgezondheid
Iris van Zaalen (Volksgezondheid, Inclusie)
Begin link: paula.palaio@denhaag.nl, einde link.
06 – 31 98 06 88


06 – 52 51 39 65
Gemeenteraad Begin link: griffievoorlichting@denhaag.nl, einde link.
Gemeenteraad Annemieke van Veen
Begin link: annemieke.vanveen@denhaag.nl, einde link.
06 – 41 12 28 88

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070