Bodeminformatie

Op de website bodemloket.nl kunt u op ieder moment informatie opzoeken over bodemonderzoek en bodemsanering in Den Haag.

Op Begin externe link: bodemloket.nl(Externe link), einde externe link. ziet u of er op een bepaalde plek bodemonderzoek is gedaan, of er vervolgstappen nodig waren en of een locatie al gesaneerd is.

Bodem Informatie Punt (BIP)

Heeft u na het raadplegen van de website bodemloket.nl nog vragen? Neem dan contact op met het Bodem Informatie Punt (BIP) via Begin link: bodeminformatiepunt@denhaag.nl, einde link. .

Bij het BIP kunt u terecht met vragen over:

  • bodemvervuiling
  • een bodemonderzoek of -sanering op een specifieke locatie

U krijgt in principe binnen 10 werkdagen een reactie op uw vraag.

Bodemdossiers inzien

Om dossiers in te zien, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden via e-mailadres Begin link: vergunningen@odh.nl, einde link. of via telefoonnummer (070) 218 99 02.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070