Tuinreglement buurttuinen

U kunt van 15 maart tot 15 november een buurttuin huren in 1 van de educatieve tuinen in de gemeente. Huurt u een buurttuin, dan moet u zich aan het tuinreglement houden.

Tuinseizoen

Het seizoen begint op 15 maart en eindigt op 15 november. Het kan zijn dat het tuinseizoen later start door slecht weer.

Doel

In de buurttuin kunt u zelf groenten, fruit en bloemen verbouwen. Buurttuinen zijn alleen bedoeld om dingen te leren en ontdekken en om uw vrije tijd door te brengen. Niet om geld mee te verdienen.

Toegang

Als huurder krijgt u een code van het slot aan het hek. Doe het hek altijd goed dicht. U mag op het terrein zijn tussen zonsopgang en zonsondergang.

Vervoermiddelen op het terrein

Fietsen, scooters of brommers moet u op de daarvoor bestemde plaatsen parkeren.

Grondbewerking en bemesting

De tuin is zo nodig gespit, bemest en gefreesd. U mag de grond niet zelf bemesten, . De verhuurder controleert regelmatig de kwaliteit van de grond. De verhuurder past hierop het bemestingsschema aan.

Bestrijdingsmiddelen

U mag alleen biologische bestrijdingsmiddelen gebruiken. En alleen als het niet anders kan. Bij overlast van ongedierte of bij plantenziekten kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Gereedschap en opslag

Er is gereedschap beschikbaar. Na gebruik moet u dit schoon terugzetten. Laat geen gereedschap achter op de tuin. Eigen gereedschap en andere spullen moet u na uw bezoek aan de tuin mee naar huis nemen.

Tuininrichting

U mag alleen tuinieren in het tuinvak dat u huurt. Alle beplanting en overige zaken buiten het tuinvak en op de paden mag de verhuurder zonder bericht verwijderen.

 • U mag het tuinvak afzetten met een hekje van maximaal 80 centimeter hoog.
 • Tuinen rondom afzetten met hoge gewassen zoals bonenstokken, mais of zonnebloemen, haalt de zon weg bij aansluitende tuinen. Deze hoge gewassen moet u minimaal 1 meter vanaf het pad in uw eigen tuin zetten.
 • Netten die u gebruikt voor het afdekken van de gewassen mogen maximaal 80 centimeter hoog zijn. Dit om te voorkomen dat vogels vast komen te zitten in de netten.
 • U mag het tuinvak niet afdekken met netten.
 • U mag wel bonenstokken plaatsen die hoger zijn dan 80 centimeter (niet aan de randen van de tuin).
 • U mag een mobiel kasje neerzetten van maximaal 80 centimeter hoogte. Het kasje mag van plexiglas of plastic zijn, maar niet van glas.
 • Alle andere bouwwerken zijn niet toegestaan.
 • Gebruikte materialen moet u aan het eind van het seizoen mee naar huis nemen

Alle andere bouwwerken zijn niet toegestaan. Gebruikte materialen moet u aan het eind van het seizoen mee naar huis nemen.

Onderhoud

U moet de tuin goed onderhouden. In uw tuin mag niet meer dan 30% onkruid staan. Uw contactpersoon beoordeelt dit. Als er veel te veel onkruid in de tuin staat, krijgt u een waarschuwing. Als u uw tuin niet binnen de aangegeven termijn netjes maakt, beëindigt de verhuurder uw overeenkomst. De tuin krijgt dan een andere bestemming.

Groenafval

U mag de composthoop alleen gebruiken voor groenafval. Laat het groenafval niet achter op de paden rondom uw tuin. Al het andere afval moet in de restafvalbak.

Water geven

Op tuinen waar een sloot is, mag u alleen slootwater gebruiken om de planten water te geven. Op overige tuinen zijn er kranen. Daar kunt u met gieters water geven. U mag geen tuinslang gebruiken. Wees zuinig met drinkwater.

Ongewenste gewassen

U mag geen aardperen en aardappelen verbouwen in de buurttuin.

Kinderen

Kinderen mogen alleen op de tuin komen als er een volwassene bij is. Kinderen mogen niet in de bomen klimmen.

(Huis)dieren

U mag geen dieren meenemen naar de tuin.

Oplevering

U moet de tuin op 15 november leeg en schoon opleveren. U moet al uw spullen mee naar huis nemen.

Aansprakelijkheid

De gemeente is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal van eigendommen van de huurder. Bij beschadiging of diefstal kunt u aangifte doen bij de politie. U bent altijd aansprakelijk voor de tuin die u huurt.

Overige

 • Na de start van het tuinseizoen op 15 maart kunt u uw huurbedrag niet meer terugkrijgen. In bijzondere gevallen kan het hoofd van milieueducatie een ander besluit nemen.
 • U moet als huurder zelf in uw tuin tuinieren. U mag een tuin niet doorverhuren, overdragen of ruilen met een andere huurder zonder toestemming van de verhuurder.
 • Steek-etiketten die de verhuurder heeft geplaatst mag u niet verplaatsen of verwijderen.
 • U mag geen vuur stoken en niet barbecueën in de tuin.
 • U mag bestaande beplanting en tuininrichting op het tuincomplex niet kapot maken.
 • U moet toiletten en wasbakken schoon achterlaten.
 • Wildplassen is niet toegestaan.
 • Als u zich niet aan de regels houdt, kan de verhuurder de overeenkomst beëindigen. De verhuurder kan ook uw inschrijving voor een volgend tuinseizoen niet in behandeling nemen.
 • Over alle zaken die niet in dit reglement staan, beslist de verhuurder.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070