Elektrisch rijden

Verbrandingsmotoren in het verkeer zorgen in de stad voor de meeste luchtvervuiling. De gemeente wil elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Daarom plaatst de gemeente openbare laadpalen en bouwt snellaadstations.

In Den Haag staan nu ruim 1.900 laadpalen en meerdere snellaadstations. Jaarlijks komen er ongeveer 400 nieuwe laadpalen bij. Elke laadpaal heeft 2 oplaadpunten. Dat zijn dus jaarlijks ongeveer 800 openbare oplaadpunten extra.

Laadpaal aanvragen

Als u elektrisch rijdt of wilt gaan rijden, dan kunt u bij de gemeente een openbare laadpaal aanvragen. Dat kan alleen als u niet op eigen terrein kunt parkeren. Iedere bewoner of bezoeker mag bij de paal laden. U bent wel verzekerd van een bepaalde laadcapaciteit in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op Begin link: Laadpaal aanvragen, einde link. .

Voor VvE’s is het soms lastig om afspraken te maken over de aanleg van een laadpunt. Op Begin externe link: www.vveladen.nl(Externe link), einde externe link. vindt u meer informatie en de brochure ‘Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE’.

Parkeerdruk en tijden

In wijken met een hoge parkeerdruk staat bij de laadpalen een verkeersbord met de tijden waarop de oplaadpalen wanneer de parkeerplek gereserveerd is voor auto’s die elektrisch laden. Buiten deze tijden mogen ook niet-elektrische auto’s op de parkeerplek bij de laadpaal staan.

Staat er binnen de gereserveerde venstertijden bij de oplaadpaal een auto die niet aan het laden is? Begin link: Meld dit bij de gemeente, einde link. .

Meer informatie over de regels die gelden bij laadpalen vindt u op de pagina Begin link: Regels elektrische oplaadpalen, einde link. .

Groene stroom en dezelfde prijs voor elektriciteit

De stroom voor de laadpalen is groene stroom van Zeeuwse windmolens. In Den Haag betaalt u bij elke laadpaal dezelfde prijs voor de elektriciteit. De prijs is € 0,33 per kWh inclusief btw.

Tussen 1 juli en 30 september 2022 was de prijs voor elektrisch laden tijdelijk lager. Dit kwam door de btw-verlaging op elektriciteit. Volgens het contract is de prijs op € 0,33 per kWh inclusief btw berekend. Daarom geldt vanaf 1 oktober 2022 weer de oude prijs van € 0,33 per kWh inclusief btw.

Let op: om uw auto te laden bij een openbaar laadpunt heeft u een laadpas nodig. Verschillende bedrijven bieden laadpassen aan. De aanbieder van de laadpas kan extra kosten in rekening brengen. Dit hangt af van de pas en het soort abonnement. U kunt dit nakijken bij de aanbieder van uw laadpas.

Locaties

Kijk waar laadpalen staan op Begin externe link: www.oplaadpalen.nl(Externe link), einde externe link..

Wilt u op de hoogte blijven van waar nieuwe laadpalen worden geplaatst? Neem dan een abonnement op de officiële bekendmakingen op Begin externe link: overheid.nl(Externe link), einde externe link.. De afgegeven vergunningen en verkeersbesluiten om een parkeerplek aan te wijzen voor opladen, worden daar gepubliceerd.

Contact

Neem voor meer informatie contact op via het e-mailadres Begin link: denhaagelektrisch@denhaag.nl, einde link. .

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070