Vrouw gooit papier in papiercontainer
Vrouw gooit papier in papiercontainer

Afval scheiden: papier

Heeft u oud papier en karton? Papier en karton wordt elke 4 weken huis-aan-huis opgehaald. U kunt het ook in een papiercontainer gooien. Lees hieronder op welke dagen uw papier aan huis wordt opgehaald.

Ophaaldagen papier en karton aan huis

Papier en karton wordt elke 4 weken huis-aan-huis opgehaald. Zet uw bundel papier of papiercontainer (kliko) op de ophaaldag zo dicht mogelijk bij de straat. Zo biedt u uw papier en karton aan:

 • Zet uw papier en karton uiterlijk om 7.45 uur aan de weg. (U mag het vanaf 22.00 uur op de avond voor de ophaaldag aanbieden)
 • Maak kartonnen dozen plat of scheur ze in stukken.
 • Bundel het papier en karton met een touwtje of doe het in een doos. Zo waait het niet weg.
Zet uw oud papier en karton niet in een plastic tas of (vuilnis)zak buiten. Zo voorkomt u dat plastic terechtkomt bij het oud papier. En vuilniszakken worden niet meegenomen bij de papierinzameling, omdat niet te zien is dat er papier in zit.

In de Begin link: huisvuilkalender, einde link. vindt u de ophaaldagen voor uw straat.

Blauwe papiercontainer (kliko) aanvragen

Heeft u voldoende ruimte om een container neer te zetten, bijvoorbeeld in uw huis, schuur, kelder of tuin? Vraag dan een blauwe papiercontainer (kliko) aan via het Begin link: formulier, einde link. voor huisvuilcontainers. De papiercontainers worden tijdens de 4-wekelijkse inzameling geleegd. De container mag alleen op de ophaaldag aan de openbare weg staan.

Inleveren papier en karton

Verspreid door de hele stad staan papiercontainers. Op deze Begin link: kaart, einde link. vindt u de locaties van de containers. Grote hoeveelheden papier kunt u ook inleveren bij 1 van de Begin link: afvalbrengstations, einde link. .

Gooi uw papier en karton los in de papiercontainer. Zorg er wel voor dat het droog en schoon is. Maak het karton klein, zo voorkomt u dat de container verstopt raakt.

Wat mag in de papiercontainer?

In de papiercontainer mag alleen materiaal dat droog en schoon is. Hieronder vindt u voorbeelden van wat wel en niet in de container mag. Twijfelt u welk afval in de container mag? Kijk in de Begin externe link: Afvalscheidingswijzer(Externe link), einde externe link. of gooi het in de restafvalcontainer.

Wel in de papiercontainer

Schoon en droog zoals:

 • kranten, boeken, folders en tijdschriften
 • brief- en printpapier
 • enveloppen
 • kartonnen dozen en verpakkingen (platgemaakt of in stukken)
 • eierdozen

Niet in de papiercontainer

Nat en vies zoals:

 • gebruikt keukenpapier en tissues
 • vochtige doekjes
 • pizzadozen
 • koffiefilters

Sticker voor minder papier in de brievenbus

De gemeente gebruikt een Ja/Ja-sticker. U krijgt alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk als u dat aangeeft met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus. Lees meer op de pagina Begin link: Ja/Ja-sticker, einde link. .

Video Recyclen van papier

In de video ‘Johan gaat scheiden’ laat Johan zien hoe papier gerecycled wordt.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070