Demonstratie melden

Wilt u een demonstratie houden? Dan moet u dat melden bij de burgemeester. De burgemeester kan dan tijdig een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen en de manifestatie in goede banen te leiden.

Op dit moment vinden er aan de Bezuidenhoutseweg tegenover de tijdelijke Tweede Kamer werkzaamheden plaats. Wilt u op deze plek demonstreren? Dan zal de gemeente in overleg met u zoeken naar een geschikte andere plek.

Meld een demonstratie minstens 4 x 24 uur van tevoren. Weekend- en feestdagen vallen binnen de 4 x 24 uur.

Meld uw demonstratie of manifestatie digitaal.

U moet zich als organisatie van een demonstratie of manifestatie aan de volgende algemene regels houden:

 • U mag geen wegen, kruispunten of splitsingen blokkeren.
 • U moet de plek waar u de demonstratie houdt schoon achterlaten.
 • Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid moet u opvolgen.
 • Tijdens de route moet u op de stoep blijven. De straat moet vrij blijven voor auto’s en openbaar vervoer (tenzij anders is afgesproken).
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Als u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties.
 • Als u flyers uitdeelt en mensen die op de grond gooien, moet u ze zelf opruimen.
 • U moet zorgen voor een zogenoemde ordedienst (mensen die de demonstratie ordelijk laten verlopen) van minstens 10% van het aantal deelnemers.
 • U zorgt voor een contactpersoon voor de politie, eenheid Den Haag.
 • U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie.
 • U moet erop letten dat deelnemers aan de demonstratie geen alcohol bij zich dragen of gebruiken.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen kleding dragen die het gezicht bedekt om ongezien strafbare feiten te kunnen plegen.
 • U mag met de demonstratie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld.
 • De demonstratie mag geen schade toebrengen aan derden.

 • Bij ambassades en internationale gerechtshoven kunnen strengere regels gelden. Deze instellingen moeten altijd ongestoord toegankelijk zijn. Hun functioneren mag niet in gevaar komen.
De ambassade van de Verenigde Staten ligt in de gemeente Wassenaar. Voor een demonstratie op die locatie dient u zich te melden bij de Begin externe link: gemeente Wassenaar(Externe link), einde externe link..

Bel voor meer informatie naar 0900 – 88 44 en vraag naar de afdeling RCCB. Of stuur een e-mail aan de afdeling Conflict en Crisisbeheersing (RCCB) van politie-eenheid Den Haag via: Begin link: conflict-en-crisisbeheersing.den-haag@politie.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070