Boete Overlast (Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte)

Handhavers van de gemeente controleren of de straat schoon en veilig blijft. Veroorzaakt u overlast door bijvoorbeeld huisvuil verkeerd neer te zetten of hondenpoep niet op te ruimen? Dan kunt u een boete krijgen.

Heeft de handhaver gezien dat u overlast veroorzaakt? En krijgt u daarvoor een boete? Dan mag de handhaver om uw legitimatiebewijs vragen. U moet dit dan laten zien.

Bij verkeerd aanbieden van huisvuil geldt: heeft de handhaver zelf gezien dat u het huisvuil verkeerd hebt aangeboden? Dan krijgt u een Boete Overlast. Blijkt pas later door controle dat het huisvuil van u is? Dan betaalt u de kosten van het opruimen. Lees meer over de Begin link: Boete bij verkeerd aanbieden huisvuil, einde link. .

Als u een boete heeft gekregen, krijgt u deze binnen 8 weken thuis gestuurd. Deze brief heet de beschikking. Op de beschikking staat rechtsboven een boetenummer en een kenmerk. In de brief staat tot wanneer u kunt betalen. Bent u het niet eens met de boete? Dan leest u in de brief hoe u bezwaar kunt maken.

  • Wilt u de Boete Overlast via internetbankieren betalen? Maak het bedrag van de boete dan over op IBAN-nummer NL12 BNGH 0285 1336 75, ten name van directeur gemeentebelastingen, Den Haag. Gebruik daarbij het kenmerk dat op de boete staat. Als u vanuit het buitenland betaalt, dan moet u ook de BIC (swift code) vermelden: BNGHNL2G.
  • Kunt u niet in 1 keer betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. Gebruik hiervoor het formulier op de pagina Begin link: Betalingsregeling belastingen aanvragen, einde link. . In plaats van het aanslagnummer vult u in het formulier het kenmerk van de beschikking in. Het kenmerk vindt u rechtsboven op de brief.
  • Kwijtschelding en automatische incasso is voor de Boete Overlast niet mogelijk.

Aanmaning bij te laat betalen

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. De kosten voor de aanmaning betaalt u zelf. Lees meer op Begin link: Aanmaning belastingen, einde link. .

Voorkom extra kosten en betaal op tijd. Kunt u niet betalen? Begin link: Neem dan direct contact op, einde link. . De gemeente kan dan samen met u kijken naar een oplossing.

Bent u het niet eens met de Boete Overlast? Dan kunt u Begin link: bezwaar maken, einde link. . Dit kan binnen 6 weken na de datum op de brief met de beschikking.

Het duurt tussen de 9 en 13 weken voordat u een beslissing krijgt op uw bezwaar. Als uw bezwaarschrift wordt behandeld, heeft u geen uitstel van betaling. U moet het bedrag betalen. Als u gelijk krijgt, krijgt u het door u betaalde bedrag terug.

Heeft u zelf last van overlast buiten of op straat? Van overlast in de openbare ruimte kunt u een Begin link: melding maken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070