Aanschrijving pand, informatie opvragen

De gemeente kan een eigenaar van een pand verplichten zijn pand binnen een bepaalde tijd op te knappen. Dat gebeurt met een zogenoemde aanschrijving. Wilt u weten of er een aanschrijving op een bepaald pand ligt? Dan kunt u hierover informatie opvragen.

Wat is het?

De gemeente legt een aanschrijving op het pand als de woning, woonkeet, woonwagen of het bedrijfspand in slechte staat is. Dat betekent dat het pand niet (meer) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening of een bestemmingsplan. Denk aan eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu of waarvoor het pand gebruikt wordt.

Informatie opvragen

  • Sinds 28 december 2020 staan alle actuele beperkende besluiten van de gemeente in het archief van het Landelijk Kadaster. U hoeft deze besluiten daarom niet meer bij verschillende instellingen op te vragen.
  • Via de Begin externe link: website van het (landelijk) Kadaster(Externe link), einde externe link. kunt u navragen of er een aanschrijving op een pand ligt.
  • Ligt er een aanschrijving op een pand? Dan ziet u onder het kopje ‘Aantekeningen’ een melding. Zie het voorbeeld hieronder.
  • Download het besluit door te klikken op de link achter ‘Afkomstig uit stuk’.
bij een aanschrijving op een pand ziet u EEN MELDING onder ‘aantekeningen’

Kosten

Voor informatie van het Kadaster moet u betalen. De kosten vindt u op de Begin externe link: website van het Kadaster(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070