Nederlandse nationaliteit via verkorte procedure aanvragen (optie)

De optieprocedure is een eenvoudige manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet wel tot een bijzondere, in de wet genoemde groep horen. U kunt bij de gemeente een optie-aanvraag doen.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Den Haag en staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • Uw geboorteakte is Begin link: geregistreerd in de BRP, einde link. . Kijk voor de eisen aan de taal waarin de akte is opgesteld bij .
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde.

Daarnaast is 1 van de volgende situaties op u van toepassing:

 • U bent in Nederland geboren en woont sinds uw geboorte aaneengesloten in Nederland.
 • U woont vanaf dat u 3 jaar was aaneengesloten legaal in Nederland.
 • U bent oud-Nederlander en woont minimaal 1 jaar in Nederland (met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor een niet-tijdelijk doel).
 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met een Nederlander of geregistreerd partner van een Nederlander en woont minimaal 15 jaar aaneengesloten legaal in Nederland.
 • U bent 65 jaar of ouder en woont minimaal 15 jaar aaneengesloten legaal in Nederland.
 • U bent voor 1 januari 1985 geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader.

Ben u zelf als kind tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 door een Nederlander erkend? Of is uw kind tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 door een Nederlander erkend? Dan geldt voor volgende kinderen (die inmiddels ook volwassen kunnen zijn) dat zij door het afleggen van de optieverklaring Nederlander kunnen worden:

 • kinderen die voor hun 7e door een Nederlander zijn erkend
 • kinderen jonger dan 18 jaar, die door wettiging het kind van een Nederlander zijn geworden
 • kinderen jonger dan 18 jaar die door een Nederlander zijn erkend op of na hun 7e jaar, en bij de optieverklaring kunnen aantonen dat de erkenner hun biologische vader is

Als de kinderen jonger zijn dan 18 jaar, dan moet de wettelijke vertegenwoordiger namens het kind de optieverklaring afleggen.
Kinderen van 12 jaar en ouder moeten meekomen bij het afleggen van de optieverklaring.

Neem mee naar de optie-afspraak:

 • een geldig paspoort (van het land van herkomst)
 • verblijfsvergunning (van Nederland)

 • Maak digitaal een afspraak voor uw optie-aanvraag bij Publiekszaken, Unit Registratie, afdeling Naturalisatie en Optie (op Stadhuis Spui).

 • optie per persoon € 206
 • optie partners € 351
 • optie per mede-opterende minderjarige € 23

Tarieven gelden in 2023. U betaalt de kosten bij het afleggen van de optieverklaring. U kunt dit bedrag alleen met pin betalen. U krijgt geen geld terug als de aanvraag wordt afgewezen.

 • Maximaal 6 maanden vanaf de optie-aanvraag. Publiekszaken, afdeling Naturalisatie & Optie neemt namens de burgemeester een beslissing. U krijgt hierover een brief. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken bij de burgemeester. Hoe dat gaat, leest u in de brief.
 • Als u de Nederlandse nationaliteit krijgt, nodigt de burgemeester u na ongeveer 9 weken uit voor de Begin link: Naturalisatieceremonie, einde link. .
 • 1 week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen op een stadsdeelkantoor. Uw verblijfsvergunning levert u in bij het IND-loket of de vreemdelingenpolitie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070