Naturalisatieprocedure in het kort

Heeft u een naturalisatieverzoek ingediend bij de gemeente omdat u de Nederlandse nationaliteit wilt krijgen? Dan gebeurt er het volgende met uw verzoek.

  • De gemeente maakt een advies voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op basis van uw aanvraag.
  • De gemeente stuurt dit advies en uw aanvraag door naar de IND. U krijgt hier bericht van.
  • De IND bekijkt uw aanvraag en neemt een beslissing. Bij een positief besluit wordt de aanvraag doorgestuurd naar de koning.
  • De koning neemt de beslissing over uw aanvraag.
  • De IND stuurt u een brief waarin staat of u de Nederlandse nationaliteit wel of niet krijgt.
  • Is uw verzoek voor naturalisatie afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat gaat, leest u in de brief met de beslissing.
  • Heeft u een brief met een positieve beslissing van de IND ontvangen? Dan krijgt u na ongeveer 9 weken van de gemeente een uitnodiging voor de Begin link: naturalisatieceremonie, einde link. . Na deze ceremonie bent u officieel Nederlander.
  • 1 week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Uw verblijfsvergunning levert u in bij het IND-loket of de vreemdelingenpolitie van uw woonplaats.
Het totale proces vanaf de aanvraag tot en met de beslissing van de IND duurt maximaal een jaar.

Optieprocedure

Als u aan specifieke voorwaarden voldoet, kunt u de Nederlandse nationaliteit via een verkorte procedure aanvragen (optie). Bij optie neemt de afdeling Publiekszaken van de gemeente namens de burgemeester een beslissing. Het totale proces vanaf de aanvraag duurt maximaal 3 maanden. Deze periode kan met 13 weken verlengd worden.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070