Stappenplan gezinsmigranten

Uw inburgeringstraject bestaat uit verschillende onderdelen. In totaal duurt het traject 3 jaar. Op deze pagina staan de onderdelen stap voor stap uitgelegd.

Stap 1: Inschrijven bij de gemeente

Als eerste Begin link: schrijft u zich in, einde link. bij de gemeente. U bent dan officieel Hagenaar. U heeft nu ook een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u vaak nodig voor contact met de overheid.

Stap 2: Brede intakegesprek

Om u beter te leren kennen, gaat u naar een brede intakegesprek over uw inburgering. Met uw casemanager praat u over uw gezinssituatie, interesses en werkervaring. De casemanager kijkt ook naar wie u bent. Wat u kunt en wat u wilt. En of u ergens hulp bij nodig heeft. U bespreekt ook wat u gaat u doen tijdens uw inburgering.

Stap 3: Introductiebijeenkomsten

U wordt uitgenodigd voor 2 introductiebijeenkomsten. U krijgt uitleg over de verschillende onderdelen van uw inburgering. En de mogelijkheden om taallessen te volgen. Daarnaast maakt u kennis met andere inburgeraars. Ook leert u de stad Den Haag beter kennen. De bijeenkomsten duren allebei 4 uur.

Stap 4: De leerbaarheidstoets

Deze toets helpt om te bepalen welke leerroute u gaat volgen. U maakt verschillende opdrachten. Zoals een tekst lezen. Voorbereiden is niet nodig. U slaagt altijd voor de toets.

Stap 5: Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

Samen met uw casemanager van de gemeente maakt u een plan van aanpak. Dit is het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan schrijft u alle afspraken over uw inburgering. Bijvoorbeeld welk doel u wilt halen. En welke leerroute u gaat volgen. Ook schrijft u op hoe u mee gaat doen in Den Haag en hoe de gemeente u daarbij gaat helpen.

Stap 6: De leerroute

Een leerroute duurt tussen de 1 en 3 jaar. Doel van de leerroutes is om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. En om kennis te maken met de Nederlandse maatschappij. Er zijn 4 leerroutes:

  • B1-route
  • Onderwijs-route
  • Z-route
  • B1-entree route

Stap 7: Het participatieverklaringstraject

Tijdens het Begin externe link: participatieverklaringstraject(Externe link), einde externe link. krijgt u informatie over de Nederlandse kernwaarden. Bijvoorbeeld over vrijheid, gelijkwaardigheid en meedoen in de maatschappij. Ook gaat u op excursie in Den Haag. Dit onderdeel duurt in totaal 12 uur. U sluit het traject af met ondertekening van de participatieverklaring.

Stap 8: Module Arbeidsmarktparticipatie (MAP)

Naast taallessen leert u over de Nederlandse arbeidsmarkt. U gaat bijvoorbeeld stagelopen of vrijwilligerswerk doen. Ook krijgt u lessen over werken in Nederland. Dit onderdeel duurt ongeveer 64 uur. U sluit het onderdeel af met een eindgesprek.

Stap 9: Het inburgeringsexamen

U sluit uw inburgering af met een inburgeringsexamen. Dit examen bestaat uit de onderdelen: lezen, schrijven, praten en luisteren. Als uw leerroute Z-route hebt gevolgd, dan doet u geen examen. U sluit dan af met een eindgesprek.

Stap 10: Ingeburgerd!

Gefeliciteerd, u bent er helemaal klaar voor om mee te doen in Nederland! Misschien wilt u nog wat meer begeleiding. Dit kunt u bespreken in het laatste gesprek met uw casemanager. Nu is het belangrijk dat u de Nederlandse taal blijft oefenen en actief mee blijft doen in Den Haag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070