Stappenplan asielstatushouders

Uw inburgeringstraject bestaat uit verschillende onderdelen. In totaal duurt het traject 3 jaar. Op deze pagina staan de onderdelen stap voor stap uitgelegd.

Stap 1: Het overdrachtsgesprek

Dit is een 1e kennismakingsgesprek met uw casemanager van de gemeente. Het is een digitaal gesprek en vindt plaats op het AZC. Er zijn ook een tolk en een medewerker van het COA bij.

Stap 2: Regeldag en verhuizing

Op deze dag krijgt u de sleutels van uw nieuwe huis. En u begint met 2 onderdelen die ongeveer een half jaar duren:

  • Begin maatschappelijke begeleiding. Deze begeleiding krijgt u van VluchtelingenWerk. De begeleider helpt u bij praktische zaken. Bijvoorbeeld inschrijven bij een huisartsenpraktijk, energieleverancier of waterbedrijf. En bespreekt met u waar u (extra) hulp bij nodig heeft. Ook leert u Den Haag beter kennen.
  • Begin financieel ontzorgen. De gemeente helpt u bij uw geldzaken. De gemeente betaalt de belangrijkste rekeningen voor u. Dit zijn uw vaste lasten. De kosten worden betaald vanuit uw bijstandsuitkering. Het geld dat overblijft, krijgt u op uw rekening. Dit geld mag u zelf besteden. Zo heeft u geen zorgen over het betalen van uw belangrijkste vaste lasten.

Begin link: Lees meer informatie over de regeldag, einde link. .

Stap 3: Brede intakegesprek

Om u beter te leren kennen, gaat u naar een brede intakegesprek over uw inburgering. Met uw casemanager praat u over uw gezinssituatie, interesses en werkervaring. De casemanager kijkt ook naar wie u bent. Wat u kunt en wat u wilt. En of u ergens hulp bij nodig heeft. U bespreekt ook wat u gaat u doen tijdens uw inburgering.

Stap 4: De brugklas

In de brugklas:

  • begint u met Nederlands leren
  • krijgt u uitleg over de verschillende onderdelen van uw inburgering
  • maakt u kennis met uw begeleiders en andere inburgeraars
  • leert u Den Haag beter kennen

Stap 5: De leerbaarheidstoets

De toets helpt om te bepalen welke leerroute u gaat volgen. U maakt verschillende opdrachten. Zoals een tekst lezen. Voorbereiden is niet nodig. U slaagt altijd voor de toets.

Stap 6: Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

Samen met uw casemanager van de gemeente maakt u een plan van aanpak. Dit is het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan schrijft u alle afspraken over uw inburgering. Bijvoorbeeld welk doel u wilt halen. En welke leerroute u gaat volgen. Ook schrijft u op hoe u mee gaat doen in Den Haag en hoe de gemeente u daarbij gaat helpen.

Stap 7: De leerroute

Een leerroute duurt tussen de 1 en 3 jaar. Doel van de leerroutes is om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. En om kennis te maken met de Nederlandse maatschappij. Er zijn 4 leerroutes:

  • B1-route
  • Onderwijs-route
  • Z-route
  • B1-Entree route

Stap 8: Het participatieverklaringstraject

Tijdens het Begin externe link: participatieverklaringstraject(Externe link), einde externe link. krijgt u informatie over de Nederlandse kernwaarden. Bijvoorbeeld over vrijheid, gelijkwaardigheid en meedoen in de maatschappij. Ook gaat u op excursie in Den Haag. Dit onderdeel duurt in totaal 12 uur. U sluit het traject af met ondertekening van de participatieverklaring.

Stap 9: Module Arbeidsmarktparticipatie (MAP)

Naast taallessen leert u over de Nederlandse arbeidsmarkt. U gaat bijvoorbeeld stagelopen of vrijwilligerswerk doen. Ook krijgt u lessen over werken in Nederland. Dit onderdeel duurt ongeveer 64 uur. U sluit het onderdeel af met een eindgesprek.

Stap 10: Het inburgeringsexamen

U sluit uw inburgering af met een inburgeringsexamen. Dit examen bestaat uit de onderdelen: lezen, schrijven, praten en luisteren. Als uw leerroute Z-route hebt gevolgd, dan doet u geen examen. U sluit dan af met een eindgesprek.

Stap 11: Ingeburgerd!

Gefeliciteerd, u bent er helemaal klaar voor om mee te doen in Nederland! Misschien wilt u nog wat meer begeleiding. Dit kunt u bespreken in het laatste gesprek met uw casemanager. Nu is het belangrijk dat u de Nederlandse taal blijft oefenen en actief mee blijft doen in Den Haag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070