Regeldag voor inburgeraars

Bent u nieuw in Nederland? En komt u in Den Haag wonen? Dan ontvangt u een uitnodiging van VluchtelingenWerk om een dag naar Den Haag te komen.

Tijdens de regeldag regelt u allemaal belangrijke zaken om te kunnen wonen en leven in Den Haag. Hieronder leest u wat u kunt verwachten.

 • U komt naar Den Haag en gaat naar het kantoor van VluchtelingenWerk: adres Rijswijkseplein 79, Den Haag. Samen met een medewerker van VluchtelingenWerk gaat u naar uw nieuwe huis. Daar ondertekent u het huurcontract.
 • Daarna wordt u ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Dat doet VluchtelingenWerk voor u. U wordt ingeschreven op het adres van uw nieuwe huis.
 • Daarna gaat u naar de Begin link: Advies- en informatiebalie, einde link. van de gemeente. Samen met de medewerker van de gemeente en VluchtelingenWerk vult u aanvraagformulieren in voor:
 • Nadat u al deze zaken heeft geregeld, gaat u terug naar het AZC. Uiterlijk 14 dagen na de regeldag verhuist u naar Den Haag.

Meenemen naar de regeldag

 • uw geldige verblijfsvergunning en identiteitsbewijs
 • bankpas
 • IND-beschikking
 • zorgverzekeringspas
 • als u schulden heeft: brieven, afschriften of aflossingsbewijzen van schulden

Financieel ontzorgen

De eerste tijd is er veel te regelen. Uw huis inrichten, de stad ontdekken en beginnen met Nederlandse les. Maar ook leren hoe geldzaken hier geregeld zijn. De gemeente helpt u daar graag bij door u financieel te ontzorgen.

Financieel ontzorgen is een traject van minimaal 6 maanden en begint op de regeldag. U krijgt persoonlijke begeleiding van VluchtelingenWerk. De gemeente helpt bij uw geldzaken en u krijgt een training over hoe u goed met geld om kunt gaan in Nederland.

Geen zorgen over de belangrijkste rekeningen

De gemeente betaalt de belangrijkste rekeningen voor u. Dit zijn uw vaste lasten voor uw woning (de huur), uw zorgverzekering en voor het water, energie en elektriciteit in uw woning. Deze kosten worden door de gemeente betaald vanuit uw bijstandsuitkering. Het geld dat overblijft, krijgt u op uw rekening. Dit geld mag u zelf besteden.

De gemeente betaalt:

 • de huur van uw huis
 • gas voor verwarming en om te koken
 • elektriciteit voor lampen en apparaten
 • water uit de kraan en douche
 • uw zorgverzekering, zodat u naar de dokter of het ziekenhuis kunt als dat nodig is

U betaalt zelf:

 • eten en drinken
 • kleding
 • inrichting van uw huis
 • kosten voor telefoon en internet

U krijgt de training Geld, hoe gaat dat in Nederland?

Hier leert u over omgaan met geld in Nederland. Dan kunt u straks zelf uw geldzaken regelen. De training is 8 lessen in totaal. U krijgt 1 les per week. De lessen gaan over:

 • welke uitgaven moeten en welke uitgaven mogen
 • op welke uitgaven u kunt besparen
 • overzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven
 • hoe u de post en administratie bijhoudt
 • hoe u omgaat met reclame en de verleiding om iets te kopen
 • waar u terechtkunt voor hulp bij problemen

Maatschappelijke begeleiding

Op de regeldag start ook de maatschappelijke begeleiding die u krijgt van VluchtelingenWerk. Het doel is dat u leert hoe praktische dingen geregeld zijn in Nederland. Ook leert u Den Haag beter kennen. De maatschappelijk begeleider helpt u bij vragen of als extra ondersteuning nodig is.

Maatschappelijke begeleiding bestaat uit 3 fases:

 1. De 1e fase start zodra u in Den Haag woont. Deze fase eindigt op het moment dat u uw Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) ondertekent. In deze fase regelt u samen met uw vestigingscoach van VluchtelingenWerk alle praktische dingen. Zoals inschrijven bij een tandarts en huisarts. En kinderen aanmelden bij school of kinderopvang. De 1e fase duurt ongeveer 3 maanden.
 2. De 2e fase van maatschappelijke begeleiding start nadat u uw PIP heeft ondertekend. Tijdens de 2e fase leert u Den Haag beter kennen. Ook maakt u samen met Vluchtelingenwerk een begeleidingsplan. Hierin staat waar u extra hulp bij kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als u wilt sporten of oefenen met de Nederlandse taal. De 2e fase duurt ongeveer 9 maanden.
 3. In fase 3 krijgt u geen individuele begeleiding meer van Vluchtelingenwerk. Voor vragen kunt u terecht bij uw casemanager van de gemeente of taaldocent. U kunt ook naar het inloopspreekuur komen van VluchtelingenWerk. Dit kan zolang u nog bezig bent met inburgeren.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070