Haags convenant inburgering en taal

Iedereen die in Den Haag inburgert moet goed en passend onderwijs krijgen. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met aanbieders van taalonderwijs. Deze afspraken staan in het Haags convenant inburgering en taal. Ook uw onderwijsinstelling kan meedoen.

Het convenant helpt inburgeraars die zelf hun onderwijs moeten inkopen. Die inburgeraars krijgen het advies van de gemeente om te kiezen voor een van de aanbieders die meedoen met het convenant. Die aanbieders leveren een goede kwaliteit inburgeringsonderwijs. De inburgeraar staat daarbij centraal.

Voor wie

De gemeente helpt asielstatushouders en gezins- en overige migranten bij de inburgering. Dat is vastgelegd in het inburgeringsstelsel (Wi2021). Voor asielstatushouders koopt de gemeente het inburgeringsonderwijs in. Gezins- en overige migranten moeten zelf hun inburgeringsonderwijs inkopen. Dat geldt ook voor inburgeraars die onder oudere Inburgeringswetgeving vallen, de zogenaamde ondertussengroep.

Aanmelden

Wilt u toetreden tot het Haags convenant inburgering & taal?

  • U meldt zich aan via het formulier. U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie.
  • De gemeente voert een kwaliteitsscan uit zoals omschreven in het Haags convenant inburgering & taal.
  • U wordt uitgenodigd voor een gesprek.
  • De gemeente besluit op basis van de kwaliteitsscan en het gesprek of u convenantpartner wordt.
  • Zodra u convenantpartner bent, adviseert de gemeente aan inburgeraars om gebruik te maken van uw aanbod en dat van andere convenantpartners.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar Begin link: convenantinburgering@denhaag.nl, einde link. .

Haags convenant inburgering & taal

(PDF, 159,6 KB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070