Inburgeren

De Wet inburgering verplicht bepaalde groepen mensen om in te burgeren. Ook zijn er groepen die zelf kunnen kiezen om een inburgeringscursus te doen.

Voor iedereen die wil of verplicht moet inburgeren.

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw ‘inburgeringstermijn’.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
  • U krijgt 3 jaar de tijd om te slagen voor het inburgeringsexamen. Het is belangrijk dat u inburgert. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO en kan het gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Inburgeringscursus

De gemeente biedt geen cursussen aan. U moet zelf uw inburgering regelen. U kunt een officiële cursus doen. Meer informatie daarover vindt u op Begin externe link: www.blikopwerk.nl(Externe link), einde externe link.. U mag ook op uw eigen manier de examens voorbereiden: thuis, met een privéleraar, in een buurthuis en/of online. Hoe u maar wilt.

Geld lenen voor de inburgeringscursus

Op Begin externe link: de website van DUO(Externe link), einde externe link. leest u of en hoe u geld kunt lenen.

Wilt u meer informatie? Kijk op de Begin externe link: website Inburgeren in Nederland(Externe link), einde externe link..

Bent u niet inburgeringsplichtig? Dan geldt er voor u geen inburgeringstermijn en geen examenplicht.

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen? Dan heeft u een brief van de gemeente gekregen over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen moet halen: uw ‘inburgeringstermijn’.

Heeft u hulp nodig bij uw inburgering? Stuur een e-mail naar Begin link: inburgering@denhaag.nl, einde link. .

Heeft u het inburgeringsexamen niet binnen de inburgeringstermijn gehaald? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Heeft u geen goede reden voor de vertraging? Dan kunt u een boete van € 200 krijgen. Daarna wordt uw inburgeringstermijn met maximaal 2 jaar verlengd. Bent u na die periode nog niet ingeburgerd? Dan kunt u een boete van € 400 krijgen.

Op 1 januari 2022 ging de nieuwe Wet inburgering in. Het is nu de taak van gemeenten om nieuwkomers die onder deze wet vallen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te laten leren. En aan het dagelijks leven mee te laten doen. Door ervoor te zorgen dat inburgeraars taallessen volgen, aan het werk gaan of een opleiding volgen. Want meedoen is de beste manier om in te burgeren. In de nieuwe wet is maatwerk het belangrijkste, een passend traject voor iedere inburgeraar.

Warm welkom en snelle start

Nieuwkomers krijgen in Den Haag een warm welkom. Ze worden op maat begeleid, zodat zij snel en helemaal zelf kunnen meedoen aan het dagelijks leven in de stad. De gemeente maakt met een inburgeraar een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarin staan afspraken over welk acties het beste bij de inburgeraar passen. Hierbij kijkt de gemeente naar wat ze kunnen leren en hoe zelfstandig ze zijn.

Bent u inburgeringsplichtig? Dan moet u binnen uw inburgeringstermijn slagen voor de inburgeringsexamens. De examens kunt u aanvragen bij de DUO. Kijk voor meer informatie op de website Begin externe link: Inburgeren.nl(Externe link), einde externe link..

Het volgen van het participatieverklaringstraject en ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijk onderdeel van de inburgering. Daarom is het belangrijk dat u meedoet aan het traject bij Vluchtelingenwerk.

Lees meer over het participatieverklaringstraject op Begin externe link: de website van DUO(Externe link), einde externe link..

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van de DUO.

Wilt u naturaliseren? Dan moet u een inburgeringsdiploma hebben. Wilt u meer weten over naturalisatie? Kijk op: Begin link: naturalisatie aanvragen, einde link. .

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Begin link: www.ind.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070