Ridder, de R. (Rutger) – Fractievertegenwoordiger VVD

Personalia

Voornaam
Rutger
Achternaam
de Ridder

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag
E-mail: Begin link: rutger.deridder@denhaag.nl, einde link.

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onbetaald:

  • Bestuur VVD Young Professionals

Er is geen (subsidie-)relatie tot de gemeente bij de rechtspersoon waar ik mijn bestuursfunctie vervul.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070