Nieuws raadsenquete

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voortgangsberichten de commissie raadsonderzoek Amare.

Raadsenquete Amare gestart

Op 13 mei 2022 is het raadsenquete Amare gestart. De werkzaamheden van de commissie raadsonderzoek bestaan uit werksessies, analyses van diverse bescheiden, interviews en (besloten en openbare) verhoren van sleutelfiguren. De commissie komt wekelijks bijeen en houdt de gemeenteraad met voortgangsberichten op de hoogte van haar werkzaamheden.

Het raadsbesluit van 4 november 2021, de daarin opgenomen onderzoeksvragen en het daaraan ten grondslag liggende rapport, zijn leidend voor het onderzoek. Het onderzoeksbureau Policy Research Company ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden. Dit bureau is op basis van een Europese aanbesteding gekozen. Voorzitter van de commissie raadsonderzoek is de heer Dubbelaar en als plaatsvervangend voorzitter mevrouw Faïd.

De commissie streeft er naar medio 2023 een onderzoeksrapport aan de raad voor te leggen.

Lees hier het Begin externe link: eerste voortgangsbericht.(Externe link), einde externe link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070