Contact met de griffie

De belangrijkste taak van de griffie is het ondersteunen van de gemeenteraad.

Griffiemedewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van raadscommissies en de raad goed verlopen. Daarbij verzorgen zij de ‘stukkenstroom’ (alle documenten, bijvoorbeeld nota’s en rapporten) van en naar de raad en commissies en stellen ze de vergaderagenda’s samen. De griffie bestaat uit de Begin link: griffier, einde link. , raadsmedewerkers, commissiesecretarissen en voorlichters.

Secretariaat griffie

Heeft u vragen over raads- of commissievergaderingen, het inspreekrecht of het burgerinitiatief? Neem dan contact op met het secretariaat van de griffie.

Contact

Het centrale telefoonnummer van de raad is (070) 353 31 31.
U kunt uw opmerkingen en vragen ook per e-mail sturen naar Begin link: griffie@denhaag.nl, einde link. .

Post voor de gemeenteraad of griffie kunt u sturen naar:

Gemeente Den Haag/Griffie
Postbus 19157
2500 CD Den Haag

Onderwerp inbrengen

Heeft u een onderwerp dat u wilt inbrengen bij de gemeenteraad of een van de raadscommissies? Dat kan met het Formulier ‘Stad in de raad’:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070