Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH)

De gemeente bezit veel vastgoed, zoals gebouwen en grond. De Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH) ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en zorgt voor het vastgoed van de gemeente.

De CVDH zorgt ervoor dat het bezit, de inschrijving, de aankoop en de verhuur van het gemeentelijke vastgoed op 1 plek binnen de gemeente gebeurt.

Gemeentelijke taken

De gemeente bezit kantoren die zij gebruikt voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Bijvoorbeeld het Stadhuis aan het Spui en het Stadsdeelkantoor aan de Leyweg. Maar ook kinderdagverblijven, sporthallen, cultuurgebouwen en welzijns- en buurtcentra zijn vaak eigendom van de gemeente.

Daarnaast bezit de gemeente gebouwen en stukken grond die zijn gekocht voor stadsontwikkeling. In Madestein (Vroondaal) bijvoorbeeld heeft de gemeente grond die bedoeld is voor stadsontwikkeling. Ook heeft ze daarvoor gebouwen in de Binckhorst in haar bezit.

Historische gebouwen en monumenten

De gemeente heeft ook ander vastgoed in haar bezit, vaak met een historische waarde. Dit zijn bijvoorbeeld kerktorens, molens of monumenten.

Contact

U kunt met de volgende vragen over gemeentelijk vastgoed bij het CVDH terecht:

  • een ruimte huren van gemeente
  • grond huren van gemeente
  • u bent huurder en heeft vragen over onderhoud
  • u bent huurder van de gemeente en u wilt een klacht indienen
  • u zoekt tijdelijke ruimte in 1 van de gebouwen van de gemeente (via leegstandbeheer)
  • vragen over grond of gebouwen van de gemeente

Heeft u een vraag aan de CVDH? Stuur een e-mail naar: Begin link: centralevastgoedorganisatie@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070