Huis of appartement kopen met erfpacht

Wilt u een huis (eengezinswoning) of appartement kopen met erfpacht? Dan kan de hypotheekverstrekker vragen om een heruitgifte op verzoek.

U dient dit verzoek in voor het opnieuw uitgeven van het recht van erfpacht. Dit betekent dat de grond opnieuw getaxeerd wordt en de gemeente u een aanbieding doet.

Kijk voor meer informatie en uitleg over heruitgifte van een appartement op Begin link: Appartementsrechten, einde link. .

Als het recht van erfpacht al eeuwigdurend is geregeld, is een verzoek tot heruitgifte niet nodig.

Zorg dat u een digitale kopie heeft van de getekende koopovereenkomst. U hoeft niet de hele koopovereenkomst te scannen. U kunt een scan of losse foto’s maken van:

  • het erfpachtadres
  • naam en adres van de koper
  • de overdrachtsdatum
  • handtekeningen van de koper en verkoper

De digitale bestanden (bij voorkeur in jpg of als pdf bestand) mogen samen niet groter zijn dan 7,5 mb.

Zijn de bestanden groter dan 7,5 mb? Stuur de informatie dan op naar:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
t.a.v. de afdeling Erfpacht
Antwoordnummer 61248
2506 WB Den Haag

De afdeling Erfpacht neemt uw verzoek in behandeling zodra de koopovereenkomst en het bedrag van € 750 zijn ontvangen.

De gemeente doet u alleen een aanbieding als er planologisch gezien geen bezwaren zijn. Er kunnen redenen zijn om vanuit stedenbouwkundig-planologisch oogpunt het erfpachtcontract niet te verlengen, bijvoorbeeld als er in een bepaald gebied ruimtelijke ontwikkelingen worden verwacht.

De aanvraag heruitgifte op verzoek kost € 750 (tarief 2023). U kunt dit bedrag overmaken aan de afdeling Erfpacht op:

  • IBAN: NL04 BNGH 0285 1389 60 op naam van Gemeente Den Haag DSO
  • Vermeld bij de toelichting Heruitgifte op verzoek en het adres van de eengezinswoning of het appartement dat u wilt kopen.

Het duurt ongeveer 8 weken voordat u een aanbieding van de afdeling Erfpacht krijgt.

Gaat u een huis of appartement kopen of verkopen? Geef uw verhuizing binnen 1 maand door aan de afdeling Erfpacht. Stuur een e-mail naar Begin link: erfpachtadministratie@denhaag.nl, einde link. .

Zijn er nog openstaande erfpachtschulden? Zorg er dan voor dat deze worden verrekend bij de overdracht.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070