Erfpachtcontract loopt af binnen 5 jaar

Bent u eigenaar van een koophuis (eengezinswoning), -appartement of bedrijfspand en loopt uw erfpachtcontract binnen 5 jaar af? Dan ontvangt u ongeveer 2 jaar voordat het contract afloopt een aanbod van de gemeente voor heruitgifte. U hoeft hiervoor niets te doen.

Om u over het proces van heruitgifte te informeren krijgt u van het erfpachtbedrijf een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

  • Een maand na de bijeenkomst ontvangt u het aanbod tot heruitgifte in erfpacht.
  • Als u akkoord gaat met het aanbod, onderteken dan de verklaring en stuur deze terug naar het erfpachtbedrijf. Bij een heel perceel (eengezinswoning) legt een notaris meteen het recht van heruitgifte vast in een akte. Bij een appartement pas als alle leden van de VvE akkoord zijn. Deze akte wordt ingeschreven bij het kadaster.
  • U hoeft het eerste aanbod van de gemeente niet te accepteren.
  • Ongeveer 3 maanden voordat uw huidige erfpachtcontract afloopt krijgt u een eindaanbieding. Deze eindaanbieding kan hoger of lager zijn dan het eerste aanbod. Dat heeft te maken met de taxatiewaarde en het canonpercentage die in 2 jaar tijd kunnen veranderen. U bent verplicht deze eindaanbieding te accepteren.

U kunt zelf ook een aanvraag heruitgifte op verzoek indienen. Kijk hiervoor bij Begin link: Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar, einde link. .

Video met korte uitleg

Bekijk de video via de link hieronder. Deze video legt eenvoudig uit wat het aflopen van uw erfpachtcontract voor u betekent.

Berekening

  • Het recht van erfpacht wordt opnieuw uitgegeven aan de erfpachter. Het oude recht eindigt.
  • 2 taxateurs bepalen de grondwaarde bij heruitgifte op basis van 55% van de marktwaarde van een vergelijkbaar stuk onbebouwde bouwrijpe grond. Deze werkwijze is vastgelegd in de ‘taxatie-instructie’

Als u het niet eens bent met de gemeente over de hoogte van de grondwaarde dan kunt u een deskundigenprocedure starten. Kijk voor meer informatie op Begin link: Taxatie en grondwaarde, einde link. .

Kijk voor meer informatie in de Begin externe link: Aanvullende Algemene Regels voor de Heruitgifte (RIS 12991)(Externe link), einde externe link..

Appartementsrecht

Heeft u een appartementsrecht? Kijk voor meer informatie op Begin link: Appartementsrechten, einde link. .

Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar

Loopt uw erfpachtcontract binnen 15 jaar af en wilt u weten wat uw nieuwe grondwaarde en canonbedrag wordt? Kijk dan op Begin link: Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar, einde link. .

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Begin link: Denhaag.nl/erfpacht, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070