Ontbinding van geregistreerd partnerschap melden

U kunt een partnerschap ontbinden via de rechter of met een overeenkomst bij de notaris of advocaat.

Via een gerechtelijke uitspraak:

  • Als slechts 1 van de partners het partnerschap wil ontbinden.
  • Als de partners het gezag hebben over 1 of meer (minderjarige) kinderen. Niet vereist is dat het om gezamenlijk gezag gaat.

Via een ‘beëindigingsovereenkomst’ bij een advocaat of notaris:

  • Als beide partners het partnerschap willen ontbinden.

Bij een uitspraak van de rechter:

  1. U gaat naar een advocaat of procureur.
  2. Is de uitspraak onherroepelijk? Dan moet u of uw advocaat de uitspraak binnen 6 maanden aan de gemeente aanbieden om in te schrijven.
Na deze periode kunt u de beschikking niet meer inschrijven en vervalt deze.

Bij een beëindigingsovereenkomst:

  1. U laat bij een advocaat of notaris een beëindigingsovereenkomst opstellen.
  2. De advocaat of notaris stelt een verklaring op (zoals beschreven in artikel 80c 1e lid, onder c van BW) dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten.
  3. U of uw advocaat of notaris moet de verklaring (genoemd bij punt 2) aan de gemeente aanbieden om in te schrijven. Dit moet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst gebeuren. Na deze periode kunt u de verklaring niet meer inschrijven en vervalt deze.

Uw partnerschap is definitief beëindigd als:

  • de rechterlijke beschikking in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Dit kan pas nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden
  • de beëindigingsovereenkomst in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven door de gemeente

Is het ontbonden partnerschap gesloten in de gemeente Den Haag? Of is het ontbonden partnerschap gesloten buiten Nederland? Dan moet u de stukken van de ontbinding sturen naar:

Dienst Publiekszaken, Unit Registratie
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Heeft het geregistreerd partnerschap in een andere Nederlandse gemeente plaatsgevonden, dan moeten de stukken daar naartoe worden gestuurd.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Houdt u wel rekening met kosten voor een advocaat of notaris.

Is de verklaring aan de gemeente aangeboden? Dan wordt deze binnen 1 week ingeschreven.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070