Deelnemen aan het Haagse Stadspanel

Leden van het Haagse Stadspanel denken mee met de gemeente over de wijken waarin zij wonen en over onderwerpen van algemeen belang. Ook u kunt zich opgeven als panellid.

Aanmelden

Als u ook panellid wilt worden, kunt u zich Begin externe link: eenvoudig aanmelden(Externe link), einde externe link. .

Hoe vaak krijg ik uitnodigingen voor een onderzoek?

Gedurende een kalenderjaar krijgt u ca. 6x een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om aan een onderzoek mee te werken. U kunt per verzoek altijd beslissen of u meewerkt, deelname is dus altijd vrijblijvend. We hopen natuurlijk dat u elke keer meedoet, maar als u een keer geen zin of geen tijd heeft, kunt u onze e-mail negeren.

Krijg ik een beloning voor deelname?

Er zijn panels waarbij de deelnemers geld krijgen voor hun bijdrage. We hebben besloten dit niet te doen. We zijn op zoek naar serieuze mensen die hun mening willen geven en willen meedenken met de bestuurders van deze stad, en dit niet alleen voor een geldelijke beloning doen. Wel krijgt u steeds een terugkoppeling van de resultaten van een onderzoek.

Is anonimiteit van mijn antwoorden en gegevens gegarandeerd?

Antwoorden zijn altijd anoniem en worden nooit individueel bekeken, maar alleen voor verschillende groepen respondenten. Zoals de antwoorden van mannen versus vrouwen, of die van inwoners van Escamp versus anderen. Dus ook als er vragen gesteld worden over precaire onderwerpen, kunt u gerust en eerlijk antwoorden. Ook geldt nadrukkelijk dat uw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

Kunnen mij alle type vragen worden gesteld?

Opdrachtgevers voor de onderzoeken zijn de gemeente Den Haag en overige organisaties met een maatschappelijk relevante doelstelling. het panel worden niet voor privaat-commerciële, politieke of religieuze doelstellingen ingezet. Per vragenlijst wordt gekeken naar de relatie met gemeentelijk beleid (geen conflicterende belangen), relatie met andere ingediende vragen, geen commerciële vragen (zoals opt-ins, opsturen van brochures, e.d.). Het beslisrecht over toelaten van vragen ligt bij de gemeente Den Haag en Steda Research.

Panelbeheer en kwaliteit

Bij het beheer van het panel letten we op technische aspecten (kwaliteit van de onderzoeken) en op procesmatige aspecten (bijv. goed onderhouden van contact met panelleden). Concrete punten waar wij scherp op zijn:

  • kwaliteit van vragenlijsten (valide vragen, niet te lang, niet te beleidsmatig)
  • controles op kwaliteit van invullen
  • laagdrempelige en correcte aanmeld- en afmeldprocedure
  • correcte aanschrijvingen
  • panelleden uitschrijven die meermaals niet meededen
  • adequaat reageren op vragen van panelleden

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070