De gemeente Den Haag vindt het belangrijk om open data te delen. Open data is data die voor iedereen op te vragen is. Deze data is rechtenvrij en door de gemeente verzameld en betaald.

Den Haag en open data

De gemeente bezit veel informatie. Bijvoorbeeld over wat zichtbaar is in de openbare ruimte, geografische data, statistieken over de bevolking en over toekomstige ontwikkelingen. Een deel hiervan is te gebruiken voor open data.

Bekijk open data van de gemeente via:

In Den Haag is de Begin link: beheerunit open data, einde link. verantwoordelijk voor het publiceren van open data en aanmoedigen van projecten. Via het portaal Begin externe link: www.kaartendenhaag.nl(Externe link), einde externe link. zijn digitale en interactieve kaarten op basis van open data te bekijken.

Open standaard open data

Nieuw aan open data is dat de informatie zo wordt gepresenteerd dat gebruikers deze meteen en vrij, in een ‘open standaard’, kunnen toepassen. Open standaard betekent dat de informatie voor iedereen te gebruiken is zonder dat daar een apart programma voor nodig is. Hierdoor kunnen ondernemers en anderen, gegevens combineren en nieuwe toepassingen ontwikkelen. Dit biedt zakelijke kansen.

De Wet Hergebruik van Overheidsinformatie (WHO)

Op 24 juni 2015 is de Begin externe link: Wet Hergebruikt Overheidsinformatie (WHO)(Externe link), einde externe link. vastgesteld. De WHO verplicht overheden een actieve bijdrage te leveren aan hergebruik door zo veel mogelijk relevante informatie als open data beschikbaar te stellen. Er wordt rekening gehouden met de privacy en het auteursrecht. Zo worden gegevens alleen als open data gepubliceerd met toestemming van de bronhouder (eigenaar van de informatie) en is de data niet specifiek terug te herleiden naar bijvoorbeeld een individu.

Contact

Bent u op zoek naar open data van de gemeente of heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar Begin externe link: opendata@denhaag.nl(Externe link), einde externe link.

Zie ook

Beheerunit open data

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070