Wethouder Hilbert Bredemeijer

Hilbert Bredemeijer is wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport.

Wethouder Hilbert Bredemeijer

Personalia

Voornaam
Hilbert
Achternaam
Bredemeijer

Portefeuille

  • Onderwijs (incl. aansluiting arbeidsmarkt, onderwijsbeleid en -huisvesting, openbaar onderwijs, mbo en hoger onderwijs, volwasseneneducatie, taal- en zwemonderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang)
  • Taalaanpak
  • Jeugd (waaronder jeugdbescherming, preventie, jeugd(gezondheids)zorg, jeugdhulp, Centrum voor Jeugd en Gezin)
  • Sportbeleid
  • Speelplaatsen
  • Strandbeleid en strandbestemmingsplannen
  • Nationaal Park Hollandse Duinen
  • Coördinerend wethouder levensbeschouwelijke organisaties
  • Stadsdeel Loosduinen

Begin link: Nevenfuncties, einde link.

Contact

Secretariaat

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 22 51 / 752 72 67
E-mail: Begin link: hilbert.bredemeijer@denhaag.nl, einde link.

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto’s

Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hoge resolutie 191209Bredemeijer010
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hoge resolutie Bredemeijer1
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hoge resolutie191209Bredemeijer012
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hoge resolutie Bredemeijer2
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
thumbnail_191209Bredemeijer019
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070