Wethouder Anne Mulder

Anne Mulder is wethouder Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen.

Personalia

Voornaam
Anne
Achternaam
Mulder

Portefeuilles

  • Mobiliteit (verkeer- en vervoersbeleid, bereikbaarheidsstrategie, vergunningen, handhaving parkeren, verkeersveiligheid)
  • MRDH-Vervoersautoriteit
  • Buitenruimte (vergunningen en handhaving, (vaar)wegen, bruggen en kademuren, waterbeheersing en riolering, binnenwateren en -haven, kabels en leidingen, openbare verlichting en begraafplaatsen)
  • Terrassenbeleid
  • Markten
  • Vergroening
  • Stadsnatuur en Afval
  • Coördinator Toegankelijkheid
  • Coördinerend wethouder Scheveningen: Kust Gezond, Actieplan Kust/Zeehaven
  • Stadsdeel Scheveningen

Begin link: Nevenfuncties, einde link.

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D08
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 22 01/ 353 26 50
E-mail secretariaat: Begin link: anne.mulder@denhaag.nl, einde link.

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto’s

Hoge resolutie Anne Mulder persfoto 1
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hoge resolutie Anne Mulder persfoto 4
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hogeresolutiefoto Anne Mulder 2
Foto: Frank Jansen
Afbeelding downloaden
Hogeresolutiefoto Anne Mulder 5
Foto: Frank Jansen
Afbeelding downloaden
Hoge resolutie Anne Mulder persfoto 2
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hoge resolutie Anne Mulder persfoto 5
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hogeresolutiefoto Anne Mulder 3
Foto: Frank Jansen
Afbeelding downloaden
Hogeresolutiefoto Anne Mulder 6
Foto: Frank Jansen
Afbeelding downloaden
Hoge resolutie Anne Mulder persfoto 3
Foto: Martijn BeekmanAfbeelding downloaden
Hogeresolutiefoto Anne Mulder 1
Foto: Frank Jansen
Afbeelding downloaden
Hogeresolutiefoto Anne Mulder 4
Foto: Frank Jansen
Afbeelding downloaden

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070