Register nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

Het openbare register nevenfuncties vermeldt de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders. In het register zijn zowel de ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties opgenomen als ook de overige nevenfuncties.

Na behandeling in het college wordt de raad geïnformeerd en het overzicht bijgewerkt.

Burgemeester Jan van Zanen

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Voorzitter bestuur VNG Onbezoldigd
Voorzitter VNG-commissie Europa en internationaal Onbezoldigd
Regioburgemeester Politie-eenheid Den Haag Onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden Onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid Curatorium Internationaal Perscentrum Nieuwspoort Onbezoldigd
Co-president UCLG, executive president CEMR Onbezoldigd
Auditeur van Rekening van de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage, Delft en Utrecht, alsmede toezichthouder/Auditeur van Rekening van de Stichting Boschuysen Onbezoldigd
Erevoorzitter Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sangers Onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland Onbezoldigd
Beschermheer Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, Afdeling Den Haag ‘Groei en Bloei’ Onbezoldigd
Beschermheer Stichting Carillon Den Haag Onbezoldigd
Beschermheer Haags Toonkunstkoor Onbezoldigd
Beschermheer Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) Onbezoldigd
Beschermheer Politie Mannenkoor Entre Nous Onbezoldigd
Erevoorzitter Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Vrienden van het Haags Historisch Museum Onbezoldigd
Beschermheer Vogelopvang De Wulp Onbezoldigd
Honorair lid De Commercieele Club Onbezoldigd
Landelijk Congres der Bestuurskunde 2022 – lid Comité van Aanbeveling (lidmaatschap voor CvA geldt alleen voor het congres van 2022 dat in Den Haag wordt gehouden) Onbezoldigd
Beschermheer van MuzieKids Onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Prijs van het Vrije Woord (Nieuwspoort) Onbezoldigd

Wethouder Robert van Asten

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Waarnemend lid VNG-commissie Europa & Internationaal Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio’s Onbezoldigd

Wethouder Anne Mulder

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid en (vice-)voorzitter Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (MRDH) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden Onbezoldigd
Lid bestuur Stichting Groenfonds Midden Delfland Onbezoldigd
Lid van de Hof van Delflandraad Onbezoldigd
Lid vereniging Regio Water Onbezoldigd
Lid van de stuurgoep Nieuwe Driemanspolder Onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Docent-veteraan bij het Veteraneninstituut Onbezoldigd
Gastspreker bij het landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII (herinneringscentrum Westerbork) Onbezoldigd

Wethouder Mariëlle Vavier

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Waarnemend lid VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) Onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de Gemeente Den Haag in de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden onbezoldigd Onbezoldigd

Wethouder Martijn Balster

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Waarnemend lid VNG-commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Bestuurslid van het Raad van advies Forum voor stedelijke vernieuwing Onbezoldigd

Wethouder Hilbert Bredemeijer

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeente Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) Onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Onbezoldigd

Wethouder Saskia Bruines

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Waarnemend voorzitter VNG-commissie Financiën Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid en (vice-)voorzitter Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (MRDH) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Business park Haaglanden Onbezoldigd
Lid van Comité van Toezicht Kansen voor West en Voorzitter Stuurgroep Kansen voor Den Haag Onbezoldigd
Lid Economic Board Zuid Holland, tevens lid Dagelijks Bestuur Onbezoldigd
Bestuurder Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Lid hoofdstembureau Amsterdam Onbezoldigd

Wethouder Kavita Parbhudayal

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Waarnemend lid VNG-college voor Arbeidszaken Onbezoldigd
Waarnemend lid VNG-commissie Informatiesamenleving Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangengd lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarkt Onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht project Diversiteit in Bedrijf van Stichting van de Arbeid Onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag in de Algemene deelnemersvergadering van de coöperatie Wigo4it UA Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Lid van het Auditcomité van het ministerie van BZK Onbezoldigd
Huiswerkbegeleiding bij Vadercentrum Adam Onbezoldigd

Wethouder Arjen Kapteijns

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder Onbezoldigd
Waarnemend lid VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur van KIMO Onbezoldigd

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070