Register declaraties college september 2022-2026

Hier vindt u het overzicht van declaraties van leden van het college van burgemeester en wethouders.

Een collegelid maakt kosten bij de uitoefening van zijn ambt.

Deze functionele kosten worden vergoed, conform het Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale ambtsdragers. Een collegelid kan voorgeschoten onkosten die voor vergoeding in aanmerking komen declareren. Vergoeding vindt plaats op basis van bewijsstukken.

Het college maakt alle door collegeleden ingediende declaraties die voor vergoeding in aanmerking komen openbaar.

3e kwartaal 2022

Ingediend door Omschrijving Bedrag
Geen declaraties

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070