Dienstreizen college 2017

Het digitale reisregister vermeldt de buitenlandse dienstreizen van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Een dienstreis is een reis die de burgemeester of een wethouder maakt in het kader van zijn/haar functie.

Na afstemming binnen het college wordt de reis in het reisregister geplaatst. Dit reisregister bevat de data, bestemming, doel en het budget waaruit de reis- en verblijfskosten worden betaald.

Dienstreizen

Dienstreizen

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Van Engelshoven Libanon Samen met de gemeente Almere en VNG Internationaal (VNGi), voert de gemeente Den Haag op verzoek het ministerie van Buitenlandse Zaken een project voor het ‘Local Government Resilience Programma (LoGoRep) for the Middle East and North Africa’ uit in Libanon. Wethouder Van Engelshoven brengt in dit kader van 5 t/m 8 februari 2017 een bezoek aan Libanon. Als gevolg van het gewapende conflict in buurland Syrië zijn 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen gevestigd in de Beqaa vallei in Libanon. De gemeente Den Haag ondersteunt van de gemeenten in deze regio middels de inzet van gemeentelijke expertise voor de duur van drie jaar (2016-2018). De dienstreis van wethouder Van Engelshoven staat in het teken van het bekijken van de eerste resultaten van deze samenwerking, het aanhalen van de banden met de betrokken partijen aldaar en het verkrijgen van een beeld van de invulling van de samenwerking voor de komende twee jaar. Zij zal in dit kader een bezoek brengen aan een vluchtelingenkamp en een afvalverwerkingsplaats evenals gesprekken voeren met betrokken partijen, waaronder: bestuurders van lokale overheden, vertegenwoordigers van bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. Evenals vertegenwoordigers van een drietal organisaties binnen de Verenigde Naties: UNICEF, Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon en UN-Habitat. 5 tot en met 8 februari projectbudget VNGi Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder KIJO Barcelona Wethouder KIJO bezoekt van 26 februari 2017 tot 1 maart 2017 het Mobile World Congress in Barcelona. Het Mobile World Congress is de grootste technologie beurs van de wereld waar veel technologie bedrijven samen komen. Doel van de reis is promotie en profilering van Den Haag als Security en IT/Tech stad, relatiebeheer en accountmanagement, acquisitie, matchmaking en business development, voorbereiding Mobile 360 in Den Haag en Smart City aanpak 26 februari tot en met 1 maart € 1.332,02 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Dienstreis Wethouder SEZH Berlijn Wethouder SEZH bezoekt op 8 maart 2017 het Internationale Tourismus Boerse Berlin in Berlijn.De ITB is één van de grootste vakbeurzen voor toerisme wereldwijd. Hier profileren zich niet alleen landen, regio’s en steden, maar ook alle andere schakels die gezamenlijk de toeristische keten vormen. Het NBTC heeft een forse stand op de beurs waar de Nederlandse toeristische sector zich tegen betaling kan presenteren. Van die mogelijkheid hebben ook Haagse toeristische ondernemers en organisaties (waaronder Den Haag Marketing) gebruik gemaakt. 8 maart 2017 € 1.002,12 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Revis Londen, Groot-Brittannië Op 16 februari 2017 is in de raad de herontwikkeling van Vitalizee geaccordeerd. Hiermee heeft de gemeente de weg vrij gemaakt voor een Legoland Discovery Centre om zich te vestigen aan de Scheveningse Boulevard. Bij de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, Merlin Entertainments, zal in het voorjaar de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Om de relatie met de organisatie te versterken en de vertrouwensband te verstevigen, wordt op 9 maart een bezoek gebracht aan Merlin. Daarnaast zal op 10 maart een bezoek worden gebracht aan een conferentie voor ingenieurs, waar een presentatie zal worden gegeven over de Rotterdamsebaan. Aansluitend zal een werkbezoek aan verschillende infrastructurele projecten worden gebracht. 9 en 10 maart € 2.303 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Wijsmuller Cannes, Frankrijk Jaarlijks wordt in Cannes, Frankrijk, de MIPIM gehouden. Het betreft een internationale vastgoedbeurs, waar veel investeerders, beleggers en ontwikkelaars samen komen. Deze private partijen zijn onmisbaar bij het realiseren van het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, economie en werkgelegenheid. De gemeente geeft hier al een aantal jaren acte de présence. Doel van de reis is om de huidige buitenlandse contacten te bestendigen en nieuwe contacten te leggen met de (internationale) vastgoedwereld. De beurs biedt een platform voor ontmoeting tussen internationale vastgoedbeslissers enerzijds en lokale bestuurders en directies anderzijds. Er staan ontmoetingen gepland met geïnteresseerde investeerders, beleggers en ontwikkelaars. Hier kunnen we laten zien welke kansen de woningbouwmarkt hier biedt en wat er mogelijk is aan transformatie van bestaande panden. De beurs maakt duidelijk dat Den Haag één van de economische kerngebieden van Nederland is en, samen met de andere drie grote steden, een alternatief biedt voor andere Europese hoofdsteden en kerngebieden die populair zijn als investeringslocatie en vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen. 14 tot en met 17 maart PM de gemeente, deels wordt ook teruggestort naar de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.

Dienstreizen april, mei, juni 2017

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Bruines New York en Washington, Verenigde Staten Wethouder Bruines (KIJO) zal van 11 april tot en met 15 april 2017 een dienstreis naar New York en Washington, DC. in de Verenigde Staten maken. Op 12 april bezoekt zij New York, waar onder andere afspraken zijn geregeld bij diverse VN organisaties zoals UN OCHA. Van 12 tot 15 april zal zij in Washington, DC. deelnemen aan de jaarlijkse ASIL (American Society of International Law) Conference, ’s wereld grootste conferentie op het gebied van International Law. De wethouder zal kort spreken tijdens dit congres en aanwezig zijn bij de Haagse receptie. Deze wordt in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Washington georganiseerd. De receptie wordt georganiseerd met het oog op mogelijke acquisitie van NGO’s en de internationale profilering van de stad Den Haag. De wethouder participeert op het Brookings Instituut ook in een ‘Brookings-Den Haag’ event waarin wordt ingegaan op innovatie van internationaal recht in samenhang met de ontwikkelingen in de cyberwereld. Tijdens haar bezoek staan in beide steden ook meetings gepland met diverse Internationale Organisaties, NGO’s en bedrijven actief op het gebied van innovating peace and justice met het oog op eventuele toekomstige acquisitie. 11 tot en met 15 april PM de gemeente volgt nog
Wethouder Klein China Wethouder Karsten Klein leidt een handelsmissie van de West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) en Den Haag Marketing (DHM) naar China. Twee medewerkers van de WFIA en 2 medewerkers van DHM gaan mee. Tijdens deze missie zullen de steden Qingdao en Guangzhou worden bezocht. In Qingdao zal de delegatie een bezoek brengen aan de gemeente Qingdao, het Qingdao Commerce Bureau (BOFCOM), de Haier Group en Yanlin healthcare Co., LTD. In Guangzhuo zal de delegatie een bezoek brengen aan de CCPIT Guangzhou, de NFIA Guangzhou, Alog logistic en Xiaoming bike. Op de luchthaven van Beijing zal overleg plaatsvinden met de CEO van het telecombedrijf Zonecom. 16 tot en met 20 april PM de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouders Bruines en Klein Duitsland Van 1 tot en met 3 mei 2017 vindt de “Handelsmissie Zuid-Duitsland” plaats, georganiseerd door de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). Wethouder KIJO zal van 1 t/m 2 mei 2017 aan de missie deelnemen en wethouder SEZH van 2 t/m 3 mei 2017. Samen met een delegatie innovatieve MKB’ers gaan de wethouders op missie naar München en Stuttgart. Doel van de missie is om Zuid-Holland en Den Haag stevig neer te zetten als betrouwbare partner voor de langere termijn en als toeleverancier van state-of-the-art kennis, technologie en know-how. Daarbij zal de intensivering van de handelsrelatie tussen het Nederlandse en het Duitse innovatieve MKB centraal staan met speciale aandacht voor de thema’s Cyber Security en de verbinding arbeidsmarkt-onderwijs. Tijdens de missie zullen ook de handelsmogelijkheden voor het toerisme worden verkend. Tenslotte maken de traditionele Koningsdagrecepties van de Nederlandse consulaten in beide steden onderdeel uit van het programma en staan de recepties dit jaar in het teken van Zuid-Holland. De receptie in Stuttgart wordt mede gesponserd door de Gemeente Den Haag. 1 tot en met 3 mei € 3.105,26 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.

Dienstreizen juli, augustus, september 2017

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Burgemeester Krikke Libanon Samen met de gemeente Almere en VNG Internationaal (VNGi), voert de gemeente Den Haag op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken een project uit voor het ‘Local Government Resilience Programme (LoGoRep) for the Middle East and North Africa’ in Libanon (Bekaa). De gemeente Den Haag ondersteunt de gemeenten in deze regio middels de inzet van gemeentelijke expertise voor de duur van drie jaar (2016-2018). Voorbeelden van concrete projecten in dit kader zijn: de aangelegde afvalstort in Ghazze , de afvalverwerkingsplaats in Manara en de ontwikkeling van de Local Economic Development Strategy voor de Unions van de West Bekaa. Als gevolg van het gewapende conflict in buurland Syrië zijn 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen gevestigd in Libanon. Deze influx zorgt voor destabilisatie van de reeds zwakke structuur van het land. Den Haag draagt bij aan het versterken van de resilience van Libanon middels versterking van operationele capaciteitsopbouw (gemeentelijke dienstverlening), en institutionele capaciteitsopbouw (strategische planning, economische ontwikkeling, organisatiestructuren). De dienstreis van burgemeester Pauline Krikke staat in het teken van het opdoen van inzicht in de rol van steden in internationale vraagstukken en de rol van Den Haag in Libanon in het bijzonder, het versterken van het internationaal en bestuurlijk netwerk van Den Haag en het uitdragen van het internationaal profiel van de stad als Internationale stad van Vrede en Recht. Zo brengt burgemeester Krikke een bezoek aan de Haagse VNGi-projecten, Rode Kruis Libanon, UNICEF, de ambassade van Nederland in Libanon en het Ministerie van State for Administrative Reform. 27 tot en met 31 augustus VNG Internationaal Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Bruines San Francisco De wethouder KIJO bezoekt met een ambtelijke delegatie San Francisco. Hierbij wordt een bezoek gebracht aan het Mobile World Congress Americas, waar wethouder KIJO zal spreken. Daarnaast wordt tijdens dit bezoek Stanford bezocht om de samenwerking met het Peace Innovation Lab te ondertekenen en wordt een bezoek gebracht aan meerdere bedrijven in de Sillicon Valley ten behoeve van acquisitie. Met dit bezoek worden voor de Programma aanpak Smart City inhoudelijke verbindingen gelegd met verschillende organisaties en netwerken. 11 tot en met 15 september €2614,64 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Burgemeester Krikke Noorwegen De burgemeester zal deelnemen aan de 2e jaarvergadering van het Global Parliament of Mayors (GPM) in Stavanger. De 1e jaarvergadering vond vorig jaar plaats in Den Haag, waarna ook het secretariaat van het GPM tijdelijk, tot 1 januari 2018, in Den Haag gevestigd werd. De burgemeester vervult tijdens deze conferentie onder andere een rol als voorzitter van een sessie over Resilient Cities, een thema waar Den Haag zich steeds nadrukkelijker mee bezig houdt. Dit heeft zich onder andere vertaald in toetreding van Den Haag tot het ‘100 Resilient Cities’ netwerk, waar steden samenwerken en kennis delen over oplossingen voor onverwachte gebeurtenissen met een grote impact voor de stad, zoals klimaatverandering. Ook zal tijdens deze jaarvergadering gesproken worden over de toekomst van het GPM. De burgemeester zal zich op basis van onder meer de gesprekken in Stavanger oriënteren op de rol van Den Haag in het GPM vanaf 2018. 24 tot en met 26 september €598,41 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.

Wethouder Wijsmuller naar München, Duitsland

Wie Waar Doel en verslag Wanneer Kosten Wordt betaald door Vervoer
Wethouder Revis München, Duitsland Jaarlijks wordt in München, Duitsland, de Expo Real gehouden. Het betreft een internationale vastgoedbeurs, waar veel investeerders, beleggers en ontwikkelaars samen komen. Deze private partijen zijn onmisbaar bij het realiseren van het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, economie en werkgelegenheid. De gemeente geeft hier al een aantal jaren acte de présence. Doel van de reis is om de huidige buitenlandse contacten te bestendigen en nieuwe contacten te leggen met de (internationale) vastgoedwereld. De beurs biedt een platform voor ontmoeting tussen internationale vastgoedbeslissers enerzijds en lokale bestuurders en directies anderzijds. Er staan ontmoetingen gepland met geïnteresseerde investeerders, beleggers en ontwikkelaars. Hier kunnen we laten zien welke kansen de woningbouwmarkt hier biedt en wat er mogelijk is aan transformatie van bestaande panden. De beurs maakt duidelijk dat Den Haag één van de economische kerngebieden van Nederland is en, samen met de andere drie grote steden, een alternatief biedt voor andere Europese hoofdsteden en kerngebieden die populair zijn als investeringslocatie en vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen. Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link. tussen 3 en 6 oktober €1.185 de gemeente Vliegtuig
Burgemeester Krikke Colombia en Verenigde Staten Bekijk de aankondiging van ( in PDF). Verslag: volgt. 6 tot en met 15 oktober € 8.912,92 de gemeente Vliegtuig
Wethouder Klein Alicante De wethouder SEZH bezoekt met een ambtelijke delegatie Alicante en vertegenwoordigen daarbij Den Haag als finishplaats van de Volvo Ocean Race. Daarnaast vormt dit bezoek een voorbereiding op de organisatie van de finish, de handelsmissies naar een aantal tussengelegen stops en wordt gestart met de communicatie over de finish in Den Haag. Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link. 20 tot en met 23 oktober € 1.417 de gemeente Vliegtuig
Wethouder Baldewsingh Chicago De wethouder SWWS maakt met twee betrokken ambtenaren een dienstreis naar Chicago. Deze reis is bedoeld om een belangrijk groot social media event in 2018 naar Den Haag te halen, namelijk de Social Media Week. Daarnaast wil de wethouder kennis maken met het diversiteitsbeleid in Chicago dat als één van de meest toonaangevende van de VS te boek staat. Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link. 10 tot en met 15 november € 7.467,55 de gemeente Vliegtuig
Wethouder Bruines Barcelona De wethouder KIJO bezoekt met een ambtelijke delegatie Barcelona. Hierbij wordt in samenwerking met de G5, de G32 en de RvO deelgenomen aan de Smart City World Expo Barcelona 2017 met een Holland Paviljoen. Wethouder KIJO verricht de opening van het Holland Paviljoen en zal tevens de casus van Den Haag presenteren. Deelname vindt tevens plaats in het kader van de internationale positionering van Nederland als smart City regio. Hierbij werkt Den Haag samen met Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, de G32 en de RvO in het kader van de Nationaal Smart City strategie. Begin externe link: Verslag (Externe link), einde externe link. 13 tot en met 15 november € 560,10 de gemeente Vliegtuig
Burgemeester Krikke Parijs, Frankrijk Burgemeester Krikke zal op 16 november 2017in Parijs deelnemen aan de algemene vergadering plaats waar de vereniging Global Urban Air Pollution Observatory (GUAPO) wordt opgericht. Voor Den Haag is het als internationale stad voor vrede en recht van belang om zich ook in te zetten voor milieu- en klimaatdoelstellingen in de stad en om ervaringen uit te wisselen in een netwerk van wereldsteden. De gevolgen van klimaatverandering slaan immers bovengemiddeld neer in de steden. Dit beginnend stedennetwerk deelt kennis en ervaring.Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link. 15 tot en met 16 november € 583,41 de gemeente Trein
Wethouder Klein Kaapstad, Zuid Afrika Van 26 tot en met 30 november 2017 vindt in het kader van de Volvo Ocean Race mede op initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een economische missie naar Kaapstad, Zuid Afrika plaats. De wethouder SEZH neemt namens de gemeente Den Haag met ambtelijke ondersteuning deel aan deze economische missie. Het doel van de reis voor Den Haag is ondersteuning van innovatieve bedrijven uit Den Haag e.o. bij internationalisering, de promotie van Den Haag in Kaapstad, het verkennen van samenwerking met de stad Kaapstad, de acquisitie van bedrijven uit Zuid Afrika en vertegenwoordiging van Den Haag als finish van de Volvo Ocean Race. Begin externe link: Verslag (Externe link), einde externe link. 26 tot en met 30 november € 2.690 de gemeente Vliegtuig

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070