Dienstreizen college 2015

Het digitale reisregister vermeldt de buitenlandse dienstreizen van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Een dienstreis is een reis die de burgemeester of een wethouder maakt in het kader van zijn/haar functie.

Na afstemming binnen het college wordt de reis in het reisregister geplaatst. Dit reisregister bevat de data, bestemming, doel en het budget waaruit de reis- en verblijfskosten worden betaald.

Dienstreizen

Wie Wethouder Klein
Waar Hamburg, Duitsland
Doel De wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens brengt ten behoeve van de planontwikkeling op Scheveningen Haven een tweedaags bezoek aan de havens van Hamburg en Bremerhaven. Een onderdeel van het ‘plan van aanpak voor Scheveningen Haven’ is de verkenning van de programmatische kansen en mogelijkheden. Het werkbezoek aan deze havengebieden is bedoeld als inspiratiebron voor de verdere ontwikkeling van Scheveningen Haven.
Wanneer 22 en 23 januari
Kosten
Wordt betaald door
Verslag Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.

Dienstreizen

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Van Engelshoven Lille, Frankrijk Den Haag is partner van het project CSI Europe uit het URBACT II programma. In dit project wisselen steden kennis uit over de opzet en het gebruik van revolverende fondsen voor stedelijke ontwikkeling. De wethouder KIJO is gevraagd om tijdens de slotconferentie op 4 en 5 februari 2015 in Lille, Frankrijk een presentatie te geven over de opzet en het functioneren van de Haagse revolverende (JESSICA) fondsen. Aan de slotconferentie zullen, naast de overige 9 CSI Europe partner steden, ook andere Europese steden, regio’s en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank deelnemen. 4 en 5 februari € 354 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Van Engelshoven Barcelona, Spanje Wethouder KIJO bezoekt dit jaar Mobile World Congres in Barcelona op 2 en 3 maart 2015. Het Mobile World Congres is een jaarlijkse internationale mobile beurs, waar veel technologie bedrijven samen komen. Doel van de reis is 3-ledig: relatiebeheer/accountmanagement, Smart City en Acquisitie. 1 tot en met 3 maart € 12.884 FH057 Kennis en Innovatie Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Wijsmuller Cannes, Frankrijk Wethouder Wijsmuller neemt van 10 t/m 13 maart 2015 deel aan de internationale vastgoed- en investeringsbeurs MIPIM in Cannes. Doel van de reis is om buitenlandse beleggers en investeerders te interesseren voor bestaand vastgoed en voor nieuwe investeringskansen en-mogelijkheden in de regio. Op de vorige grote internationale vastgoedbeurs waar de gemeente aanwezig was, de Expo Real die in oktober 2014 te München plaatsvond, bleek dat de interesse van grote investeerders in Nederland in het algemeen en Den Haag in het bijzonder momenteel groot is. Uit deze beurs zijn meerdere vervolgafspraken voortgekomen met grote internationale partijen die interesse hebben in concrete projecten. De daaruit volgende projectbezoeken vastgoed aan Den Haag vinden in december 2014 en januari 2015 plaats. 10 tot en met 12 maart € 1.105 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.

Dienstreizen

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Van Engelshoven New York en Washington, Verenigde Staten Wethouder Van Engelshoven (KIJO) zal van 7 tot en met 12 april 2015 een dienstreis naar de Verenigde Staten maken. Van 7 tot en met 8 april bezoekt zij New York, waar een ontmoeting met de Commissioner of International Affairs van de gemeente New York gepland staat. Op de agenda staat de Haagse City Diplomacy en toekomstige samenwerking op dit gebied. Van 8 tot en met 12 april zal zij in Washington, D.C. deelnemen aan de jaarlijkse ASIL (American Society of International Law) Conference, ’s werelds grootste conferentie op het gebied van International Law. De wethouder zal aanwezig zijn bij de Haagse receptie tijdens dit congres. Deze wordt in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Washington georganiseerd. De receptie wordt georganiseerd met het oog op mogelijke acquisitie van NGO’s en de internationale profilering van de stad Den Haag. Tijdens haar bezoek staan in beide steden ook meetings met diverse NGO’s en Big Data bedrijven gepland met het oog op eventuele toekomstige acquisitie. 7 tot en met 12 april € 11.515 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Burgemeester Van Aartsen Milaan, Italië De burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, zal op 22 april de Dutch Innovation Zone openen in Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in Milaan. Deze innovatieve tentoonstelling is samengesteld door het Museon, een museum voor cultuur en wetenschap in Den Haag en is een onderdeel van de Nederlandse deelname aan Word Expo 2015. In deze tentoonstelling krijgt de bezoeker een interactief overzicht van verleden, heden en toekomst van de agrifood sector in Nederland. De nadruk ligt op wetenschappelijk onderzoek, slimme innovatie en internationale samenwerking, dit zijn de bouwstenen bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor de global challenges op het gebied van voeding. The Netherlands is a small country that thinks big! Door Europese samenwerking binnen het ECSITE netwerk is het mogelijk dit project te organiseren in Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. De thema’s uit de Dutch Innovation Zone sluiten goed aan bij de uitdagingen en oplossingen die het Museon presenteert in ‘Your Planet’, de nieuwe vaste tentoonstelling die in 2017 geopend zal worden. 22 en 23 april € 625 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Klein Frankfurt, Duitsland Wethouder SEZH zal, namens de gemeente Den Haag op 19 mei 2015 het IMEX Frankfurt bezoeken, waaronder het Politician Forum. IMEX is een beurs voor de internationale vergader- en congresindustrie. IMEX is het jaarlijkse internationale evenement waar congresorganisatoren en congreslocaties en steden elkaar ontmoeten. Het bezoek van de wethouder aan IMEX heeft als doel kennisuitwisseling met andere internationale congressteden en experts uit de congresindustrie en contacten leggen met congresorganisatoren. 19 en 20 mei € 637 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Burgemeester Van Aartsen Chicago, Verenigde Staten Burgemeester Van Aartsen maakt van 27 tot en met 31 mei 2015 een dienstreis naar Chicago in de Verenigde Staten. Tijdens zijn bezoek neemt hij deel aan de eerste ”Chicago Forum on Global Cities”, een conferentie van The Chicago Council on Global Affairs. Tijdens de conferentie wordt stilgestaan bij de groeiende invloed van steden op thema’s als economie, cultuur, innovatie, duurzaamheid, stedelijke infrastructuur, veiligheid, voedselschaarste, jeugd, armoede, buitenlandse politiek en City Diplomacy. Op de slotdag van de conferentie neemt de burgemeester deel aan een paneldiscussie tijdens de laatste lunchsessie. Andere panelleden zijn Madeleine Albright (voormalig Minister van Buitelandse Zaken van de Verenigde Staten), Benjamin Barber (Senior Research Scholar, Center of Philantrophy and Civil Society at te Graduate Center) en Ana Palacio (voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van Spanje). De buitenlandse politiek van steden en City Diplomacy staan centraal tijdens deze paneldiscussie. Tijdens de conferentie zal burgemeester Van Aartsen ook een ontmoeting hebben met onder andere de burgemeester van Chicago en de Nederlandse Consul-Generaal in Chicago. 27 tot en met 31 mei € 11.223 € 7.448 door Chicago Council on Global Affairs en € 3.774 door de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Burgemeester Van Aartsen Götenburg, Zweden Van 27 tot en met 29 juni 2015 zal de heer Van Aartsen als vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag de finish, slotceremonie en het afsluitende gala van de Volvo Oceanrace editie 2014-2015 te Gotenborg bijwonen. Dit ter vervanging van wethouder Kleijn 27 tot en met 29 juni € 1.115 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Van Engelshoven Berlijn, Duitsland Wethouder KIJO bezoekt met een delegatie het Nokia Security Center in Berlijn op 29 juni 2015. Voorafgaand wordt door de Nederlandse ambassade in Berlijn een bezoek aan het ‘Forschungsforum Öffentliche Sicherheit’ georganiseerd. Doel van de reis is 3-ledig: kennisvergaring, relatiebeheer/accountmanagement en opbouw kennisbrug. 28 en 29 juni € 638 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.

Dienstreizen juli, augustus, september 2015

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Klein Londen, Groot-Brittannië Wethouder SEZH zal op 7 juli in Londen het bidbook van Den Haag voor het One Young World congres indienen. Met dit bidbook stelt Den Haag zich kandidaat voor het One Young World congres in 2017 of 2018. Door persoonlijk het bidbook in te dienen en de organisatie tijdens een diner te ontmoeten, kan de besluitvorming voor Den Haag positief beïnvloed worden. Tevens is het indienen van het bidbook ook een publicatiemoment dat goed gebruikt kan worden voor de promotie van Den Haag als congresstad. 7 en 8 juli € 428 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Baldewsingh Kopenhagen, Denemarken De wethouder SWWS brengt samen met een aantal betrokken ambtenaren op het gebied van ICT, digitale dienstverlening en mediabeleid, een werkbezoek aan Kopenhagen (Denemarken). De reis heeft als doel om kennis te nemen (leren van en inspiratie opdoen over) van innovatieve Deense overheidstrajecten op het gebied van ICT, digitale dienstverlening en media. De vergaarde kennis zal gebruikt worden voor het verder vormgeven en uitwerken van de strategienota Haagse Dienstverlening: Goed, Gemakkelijk en Snel (RIS 282570), de I-visie 2015-2018 van de gemeente Den Haag (RIS 283708) en het gemeentelijk mediabeleid. 26 tot en met 29 augustus € 1.086 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Klein Girona en Barcelona, Spanje De wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens brengt samen met vertegenwoordigers uit het viscluster een driedaags bezoek aan het kustgebied tussen Girona en Barcelona (8 t/m 10 september). De reis vormt onderdeel van de aanpak voor Scheveningen Haven zoals verwoord in “Scheveningen haven, is en blijft haven” (RIS 281550). Werkbezoeken aan andere havengebieden zijn een inspiratiebron om de ontwikkelingsrichting voor Scheveningen Haven te voeden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bestaande contacten binnen het viscluster aan te halen en nieuwe contacten te leggen. De reis wordt georganiseerd door de visafslag (UFA – United Fish Auctions). Het programma zal de komende maanden door UFA verder worden ingevuld met bezoeken aan bijvoorbeeld de visserij en visafslagen in Palamos en Escala. Er zullen in totaal circa 50 personen uit de visserijsector deelnemen. 8 tot en met 10 september € 915 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Van Engelshoven San Francisco, Verenigde Staten Wethouder KIJO neemt deel aan de Dreamforce Innovation Tour die plaatsvind op 13 t/m 16 september 2015. Samen met een select gezelschap van Nederlandse CEO’s (waaronder Damco en Nationale Nederlanden) worden verschillende technologie bedrijven in Silicon Valley bezocht. Insteek is om in het kader van het Smart City Den Haag programma, kennis op te doen van de nieuwste innovaties, mogelijkheden te verkennen van partijen die deze innovaties in Europa willen lanceren en kennis op te doen van accelerator programma’s waarbij gebruik wordt gemaakt van de connectie tussen grote bedrijven en start-ups. De wethouder KIJO is hiervoor, in haar rol als verantwoordelijk wethouder voor het Smart City programma uitgenodigd. Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om de samenwerking met Stanford University te verkennen. 13 tot en met 16 september € 6.726 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Van Engelshoven New York, Verenigde Staten Wethouder Van Engelshoven zal van 26 september tot 28 september een dienstreis naar New York in de Verenigde Staten maken. Minister Ploumen organiseert een side event tijdens de General Assembly van de Verenigde Naties op 28 september, waarvoor zij Wethouder van Engelshoven heeft uitgenodigd. Het onderwerp van het event is “A bid data revolution for Humanitarian Response”. Nederland richt zich op het inzetten van data voor innovatie binnen de humanitaire hulp, een onderwerp waar BZ samen met de stad Den Haag in optrekt. Den Haag positioneert zich, onder meer door de activiteiten van het Peace Informatics Lab van de Universiteit Leiden, aan het opbouwen van een global hub op het snijvlak van ICT, data science enerzijds en vrede en recht en international governance anderzijds. Deze hub heeft als doel om cross-overs tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en internationale organisaties te bewerkstellingen en hierdoor innovatie tot stand te brengen. Het side event sluit naadloos aan bij de ambities van Den Haag om een global hub te zijn op het gebied van inzetten van “Big data for peace and humanity”, 26 tot en met 18 september € 4.706 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.

Dienstreizen oktober, november, december 2015

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Klein Milaan, Italië Op 2 en 3 oktober bezocht wethouder Klein de World Expo in Milaan, samen met een delegatie Haagse ondernemers, onderwijsinstellingen en kunstinstellingen, actief op het gebied van innovatieve en duurzame voedselproductie en consumptie in de stad. Het bezoek maakt deel uit van het tweedaags programma ‘Urban Food for Thought Sessions – The Hague best practices’ in het Nederland Paviljoen. In Den Haag gebeurt veel op het gebied van Urban Food; zo huist Den Haag begin volgend jaar het grootste stadslandbouwproject van Europa (Urban Farmers), worden de Haagse young professionals uitgedaagd om hun eet- en voedselpatroon onder de loep te nemen (YoungTheHague), heeft Den Haag Nederlands eerste stadswijngaard (Haagse Stadswijngaard) en worden inwoners door middel van kunst gemotiveerd om hun eigen ecologische omgeving te veranderen (Good Food Microclimates). Deze en andere Haagse bedrijven en organisaties krijgen de mogelijkheid om zich te presenteren op de World Expo en relevante internationale contacten op te doen. De gemeente Den Haag treedt samen met de gemeenten Rotterdam en Westland, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op als main participant voor de Nederlandse bijdrage aan de Wereld Expo Milaan. De Wereld Expo duurt van 1 mei tot en met 31 oktober 2015. 2 en 3 oktober € 1.748 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Wijsmuller München, Duitsland Jaarlijks wordt in München, Duitsland, de Expo Real gehouden. Dit is één van de twee grootste internationale vastgoedbeurzen in Europa. Jaarlijks zijn hier kleine 37.000 vastgoedprofessionals aanwezig. Investeerders, beleggers, ontwikkelaars, bouwbedrijven en stedelijke regio’s zijn er op hoof niveau vertegenwoordigd. Dit biedt een uitgelezen kans om op enkele dagen tijd afspraken te maken niveau vertegenwoordigd. Dit biedt een uitgelezen kans om op enkele dagen tijd afspraken te maken met tal van partijen die relevant zijn voor de ontwikkeling van de stad. Hierbij worden de bestaande buitenlandse contacten onderhouden en nieuwe contacten gelegd. Er staan ontmoetingen gepland geïnteresseerde investeerders, beleggers en ontwikkelaars. Hier kunnen we laten zien welke kansen de Haagse woningbouwmarkt biedt en wat er mogelijk is aan transformatie van bestaande panden. De stad presenteert er zich in nauwe samenwerking met andere G4 steden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 5 tot en met 7 oktober € 847 de gemeente Begin externe link: Verslag (Externe link), einde externe link.
Wethouder Klein (i.p.v. Burgemeester Van Aartsen New Delhi en Hyderabad, Inda Van 12 tot en met 18 oktober leidt Burgemeester Van Aartsen een delegatie van Nederlandse bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen tijdens een “Safety & Security” missie naar India. De delegatie bezoekt de steden New Delhi en Hyderabad. Het doel van het bezoek is het versterken van de bestuurlijke banden tussen Den Haag en India op het gebied van veiligheid. Daarnaast heeft de missie als doel een netwerk te creëren tussen de Nederlandse deelnemers en Indiase organisatie, Den Haag te profileren als Internationale Stad van Vrede & Recht, en aandacht te vragen voor The Hague Security Delta. Tijdens het bezoek aan New Delhi neemt de burgemeester deel aan de derde “India Conference on Cyber Security and Internet Governance”, een internationale conferentie georganiseerd door de Indiase denktank The Observer Research Foundation (ORF). Als onderdeel van de opening van de conferentie presenteert de burgemeester het Report of the Commission on Global Security, Justice & Governance (een samenwerking tussen The Hague Institute for Global Justice en ORF). Verder staan er afspraken met Indiase bedrijven en universiteiten op het programma. Tijdens het bezoek aan Hyderabad (een sterk opkomende ICT hub in India) ontmoet de burgemeester de Minister voor ICT van de deelstaat Telangana en de Commissioner van de gemeente Hyderabad. Net als in New Delhi zullen er afspraken met bedrijven universiteiten plaatsvinden. 12 tot en met 18 oktober € 1.336 de gemeente Begin externe link: Verslag (Externe link), einde externe link.
Wethouder Van Engelshoven Milaan, Italië Wethouder KIJO zal op 15 en 16 oktober als locoburgemeester de gemeente Den Haag vertegenwoordigen bij de Mayor Summit in Milan. Tijdens deze Summit zullen de burgemeesters en vertegenwoordigers van ruim 80 steden het Milan Urban Food Policy Pact ondertekenen en aanbieden aan de Secretaris- Generaal van de VN. Met de ondertekening van het pact erkent Den Haag de grote rol die het als grootstedelijk gebied speelt in de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen en maakt de stad de afspraak om zich hier de komende jaren voor in te zetten. De Mayor Summit vindt plaats tijdens de Wereld Expo 2015 Milaan “Feeding the planet –Energy for Life”. Share, Grow, Live is het overkoepelende thema van de Nederlandse deelname. De gemeente Den Haag treedt samen met de gemeentes Rotterdam en Westland, alsmede de Provincie Zuid- Holland en de MRDH op als main participant voor de Nederlandse bijdrage. De Wereld Expo duurt van 1 mei tot en met 31 oktober 2015. 15 en 16 oktober € 848 de gemeente Begin externe link: Verslag (Externe link), einde externe link.
Burgemeester Van Aartsen Genève, Zwitserland Burgemeester Van Aartsen zal van 25 tot 27 oktober een dienstreis naar Genève, Zwitserland maken. Op 26-27 oktober vindt in Genève de ”Migrants and Cities” conferentie plaats, die wordt georganiseerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het thema van de conferentie van IOM is ”migranten en steden” waarbij, gezien thema, ook burgemeesters worden uitgenodigd. De burgemeester zal spreken tijdens de sessie Successful integration of migrants: Recognizing the key role of local authorities en deelnemen aan een panel dat daarop volgt. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt financieel bij aan het Global Migration Report over het thema migranten en steden, dat vooruitblikt op het thema van de conferentie. 25 tot en met 27 oktober € 875 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Van Engelshoven Japan Wethouder KIJO neemt, met een delegatie van de gemeente Den Haag, deel aan de handelsmissie naar Japan met Minister-President Rutte en Staatssecretaris Sharon Dijksma van 9 t/m 13 november 2015. Een van de sectoren waar tijdens deze missie belangrijke aandacht aan besteed zal worden is Cyber Security. Den Haag ontwikkelt zich tot Cyber Security Hoofdstad van Europa. Om deze positie (inter)nationaal te versterken wordt deelgenomen aan deze missie. De directe doelstelling is daarbij 4-ledig: kennisvergaring, relatiebeheer/accountmanagement, acquisitie en draagvlak creëren bij het rijk voor HSD en de positie van Den Haag als Cyber Security Hoofdstad van Europa. 9 tot en met 13 november € 10.778 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Van Engelshoven Barcelona, Spanje Wethouder KIJO bezoekt, namens de gemeente Den Haag, met een delegatie de Smart City Expo 2015 in Barcelona op 19 november 2015. In het kader van de gemeenschappelijke agenda om met Barcelona tot structurele kennisuitwisseling te komen op het gebied van Smart Cities heeft de wethouder een uitnodiging ontvangen om namens Den Haag als spreker op te treden tijdens de Smart City Expo 2015 over het Smart City Programma van De Gemeente Den Haag. Voorafgaande aan het congres organiseert de stad Barcelona een kennisuitwisseling programma rondom haar Smart City aanpak en de economische programma’s van Barcelona. Doel van de reis is drieledig: kennisvergaring, relatiebeheer/handelsbetrekking en opbouw kennisbrug. 18 en 19 november € 1.993 de gemeente Begin externe link: Verslag (Externe link), einde externe link.
Burgemeester Van Aartsen Parijs, Frankrijk Burgemeester Van Aartsen zal naar Parijs reizen van 3 tot 5 december om deel te nemen aan de Climate Summit for Local Leaders. Die wordt georganiseerd tijdens de klimaatconferentie in Parijs (COP21). COP21 is een klimaatconferentie van het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), die plaatsvindt van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs. Den Haag zal zich tijdens deze Summit positioneren als stad die naast het nemen van effectieve maatregelen om klimaatverandering te verminderen, ook inzet op veiligheid in tijden van klimaatverandering. Hierbij wordt verwezen naar de uitkomsten van de Planetary Security conferentie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die gehouden is op 2 en 3 november in het Vredespaleis. 3 tot en met 5 december € 728 de gemeente Begin externe link: Verslag (Externe link), einde externe link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070