Begroting 2022-2025

Het Haagse stadsbestuur presenteert de Programmabegroting 2022-2025. De gemeente maakt ieder jaar een begroting om te laten zien waaraan zij geld besteedt.

De begroting van de gemeente gaat over ongeveer € 2,9 miljard voor 2022.

De financiële ontwikkelingen bij het Rijk in de toekomst zijn onzeker. Daarom lost het huidige college op dit moment alleen incidentele knelpunten op. In maart 2022 komt er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Deze kunnen een eigen nieuw beleid maken.

Incidentele knelpunten

Totdat corona voorbij is, vangt de gemeente als het kan de corona-effecten op. Daarnaast gaat de aandacht ook naar de na-effecten van corona. Als de coronasteunmaatregelen stoppen, zet de gemeente bijvoorbeeld extra geld in om instroom in de bijstand te voorkomen. Zo wil de gemeente een crisis na de crisis voorkomen.

Ook andere dringende zaken krijgen de aandacht, zoals woningen, de zorg en het klimaat.

Verwachting voor volgend jaar

Volgend jaar ontstaan er misschien echt tekorten. Bijvoorbeeld omdat de gemeente dan minder uitkering krijgt van het Gemeentefonds. Op dat moment moet de gemeente mogelijk harde en vervelende keuzes maken.

Het college doet er alles aan om het Rijk bewust te maken van de gespannen financiële situatie. En van de belangen van de stad. Den Haag verdient het om te kunnen blijven investeren in een mooie toekomst.

Begroting 2022

Wilt u weten waar de gemeente volgend jaar geld in investeert? Kijk dan op Begin externe link: financien.denhaag.nl(Externe link), einde externe link..

    Contact

    Hoe kunnen we helpen?

    Chat

    Telefoon

    14070