Het college van burgemeester en wethouders kan voor verschillende activiteiten subsidie geven. In deze verordening staan de regels die gelden voor het verstrekken van subsidie.

Uitvoeringsvoorschrift subsidies (UVS)

In deze verordening leest u de voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen.

De verordening beschrijft de volgende subsidievormen:

  • waarderingssubsidie
  • stimuleringssubsidie
  • investeringssubsidie
  • productsubsidie
  • budgetsubsidie
  • exploitatiesubsidie

De officiële naam van deze verordening is ‘Uitvoeringsvoorschrift subsidies instellingen en natuurlijke personen (UVS)’.

Meer informatie

Lees de hele verordening in de bestuurlijke stukken over de Begin externe link: Inwerkingtreding Uitvoeringsvoorschrift subsidies OCW (UVS OCW) (RIS 133711)(Externe link), einde externe link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070