Hoe berekent de gemeente uw vermogen?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, kijkt de gemeente eerst naar uw vermogen of bezittingen. U kunt geen kwijtschelding krijgen als u vermogen heeft. Heeft u geen vermogen, dan wordt berekend hoeveel geld u te besteden heeft (betalingscapaciteit).

De volgende zaken tellen mee als vermogen:

Spaargeld

Het saldo op uw bankrekening(en), spaarrekening(en) en uw beleggingsrekening(en) is uw vermogen, als dit hoger is dan het voor u geldende vrijgestelde bedrag.
Wat het voor u vrijgestelde bedrag is, kunt u zelf berekenen door de volgende maandbedragen bij elkaar op te tellen:

  1. het normbedrag voor levensonderhoud van de Participatiewet dat voor u geldt
  2. uw maandelijkse huur/hypotheekrente verminderd met de normhuur
  3. uw premies zorgverzekering verminderd met de normpremie
  4. bij recht op kindgebonden budget: het bedrag van de maximale aanspraak hierop

Bekijk de Begin externe link: normbedragen(Externe link), einde externe link. (pdf) op de website van de VNG.

Komt het bedrag op uw bankrekening(en) en spaarrekening(en) hoger uit dan bovenstaande optelsom? Dan telt dit bedrag mee als vermogen en krijgt u geen kwijtschelding.

Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan geldt voor u een extra vrijstelling van € 3.350.

Is uw medebewoner geboren voor 1 januari 1935? Dan geldt er voor hem/haar een extra vrijstelling van € 3.350.

Eigen woning

Als u eigenaar bent van een woning en er sprake is van overwaarde dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Om dit te bepalen wordt de WOZ-waarde van uw woning verminderd met uw huidige hypotheek. Op uw huidige hypotheek wordt, als dat van toepassing is, de waarde kapitaalverzekering eigen woning in mindering gebracht. Ook de waarde van andere onroerende zaken die uw eigendom zijn, tellen mee als vermogen. Denk aan een 2e huis, een parkeerplaats, garage of opslagruimte.

Overige bezittingen

Heeft u een motorvoertuig (bijvoorbeeld een auto, motorfiets, camper) en is deze meer waard dan € 3.350? Dan telt dit als vermogen en kan leiden tot afwijzing van uw verzoek. Dat is niet het geval als u of uw medebewoner een gehandicaptenparkeerkaart heeft of een Wmo-vergoeding voor de kosten voor het gebruik van de auto krijgt. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als u en/of uw medebewoner meer dan 1 motorvoertuig heeft.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070