Ontheffing precariobelasting aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u over te veel betaalde precariobelasting ontheffing aanvragen.

Er wordt onder de naam ‘liggeld’ een Begin link: precariobelasting, einde link. geheven van woon- en bedrijfsschepen.

Is uw belastingplicht voor precariobelasting in de loop van het jaar beëindigd? Dan kunt u voor de precariobelasting die u te veel heeft betaald ontheffing aanvragen. U heeft bij het aanvragen uw aanslagbiljet nodig.

  • U kunt digitaal ontheffing aanvragen met uw DigiD.

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk een verzoek indienen. Onderteken het verzoek en stuur het binnen 6 weken nadat de omstandigheid heeft plaatsgevonden naar Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Vermeld in uw verzoek:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het biljetnummer
  • het belastingjaar
  • tegen welke belasting u een verzoek indient
  • de reden van uw verzoek
  • uw handtekening

Vergeet niet een machtiging mee te sturen als u namens iemand anders een verzoek indient.

Uw verzoek wordt binnen 8 weken na indiening afgehandeld.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070