Ontheffing afvalstoffenheffing aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u voor de afvalstoffenheffing ontheffing krijgen. Meestal gebeurt dit automatisch. Heeft u geen automatische ontheffing gekregen dan kunt u die zelf aanvragen.

U krijgt een ontheffing voor de rest van het jaar als:

 • iedereen uit het huishouden verhuist
 • de enige bewoner overlijdt

Geen ontheffing

De aanslag afvalstoffenheffing wijzigt dat jaar niet als er:

 • in het jaar iemand bij u komt wonen
 • iemand het huishouden verlaat
 • iemand overlijdt

Pas in het volgende jaar wijzigt de aanslag afvalstoffenheffing.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor uw nieuwe adres.

Uw verzoek wordt binnen 8 weken na indiening afgehandeld.

U kunt de ontheffing online aanvragen of per brief.

Online aanvragen

U kunt ontheffing aanvragen via het bezwaar-onderdeel in MijnDenHaag.

Per post aanvragen

U kunt ook per brief een ontheffingsverzoek indienen. U heeft daarbij uw aanslagbiljet nodig. Vermeld in die brief:

 • uw naam en adres
 • de belastingsoort
 • het belastingjaar
 • het biljetnummer
 • de reden van uw verzoek
 • de datum van uw verzoek
 • uw handtekening

Stuur het verzoek naar Begin link: Belastingzaken, einde link. of lever het in aan de balie van Stadskantoor Leyweg.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070