Lokale lasten

De gemeente verstuurt elk jaar het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat wat u als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand aan belasting moet betalen.

Voor wie

Degene die op 1 januari de eigenaar of gebruiker is van een woning of bedrijfspand in Den Haag, krijgt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Hoe werkt het

De gemeente zet de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslagen zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet. Huurders van een woning moeten alleen afvalstoffenheffing betalen. Afhankelijk van uw situatie kan erop staan:

De WOZ-waarde staat ook op het aanslagbiljet. Uw aanslagbiljet is dus ook gelijk uw Begin link: WOZ-beschikking, einde link. .

Informatievideo over uw belastingaanslag

Toesturen nota

De gemeente stuurt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen in februari toe. Soms zijn nog niet alle gegevens beschikbaar voor het opmaken van de aanslag. In dat geval krijgt u de aanslag later. Heeft u op 1 mei nog geen aanslagbiljet gemeentelijke belastingen gehad en denkt u dat u deze wel moet krijgen? Dan kunt u contact opnemen met Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Betalen en mogelijkheden

U moet de belasting betalen binnen 6 weken na dagtekening (de datum van de aanslag). Op de aanslag staat de datum waarop u de aanslag moet hebben betaald (vervaldag van de betaaltermijn). U kunt ook gespreid betalen via automatische incasso.

U kunt op 3 manieren betalen:

  • eigen overschrijving (vermeld het betaalkenmerk zodat de gemeente uw betaling kan verwerken)
  • via iDeal of MijnDenHaag (inloggen met DigiD of eHerkenning)
  • gespreid betalen met automatische incasso

Kunt u niet betalen? Dan kunt u:

  • een betalingsregeling belastingen aanvragen
  • kwijtschelding belastingen aanvragen

Bezwaar maken

Denkt u dat de gemeente een fout heeft gemaakt? Dan kunt u binnen 6 weken Begin externe link: contact(Externe link), einde externe link. op met de gemeente. De wijktaxateur belt u binnen 2 werkdagen terug.

Goed om te weten

OZB-teruggave sportverenigingen

Sportverenigingen en startende ondernemers kunnen van de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB) terugkrijgen als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op Begin link: compensatie OZB voor sportverenigingen, einde link. . De compensatieregeling voor startende ondernemers is beëindigd. Vanaf 1 januari 2023 kunt u hier geen verzoek meer voor worden indienen.

Contact

Heeft u vragen over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met Begin link: Belastingzaken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070