Hondenbelasting: ontheffing en bezwaar

Heeft u onterecht een aanslag hondenbelasting of een boete gekregen? Dan kunt u ontheffing aanvragen of bezwaar maken.

Heeft u geen hond meer? Of verhuist u naar een andere gemeente? Vraag dan de Begin link: hondenbelasting, einde link. terug die u teveel heeft betaald. Dit heet ontheffing. Het is belangrijk om wijzigingen binnen 6 weken door te geven. U heeft bij het aanvragen uw aanslagbiljet nodig.

Als bewijsstuk bij een aanvraag voor ontheffing kunt u een verklaring meesturen van de dierenarts of het crematorium dat de hond is overleden. Dit is meestal ook de reden dat er ontheffing gevraagd wordt. In andere gevallen kunt u een ander bewijsstuk meesturen. Het is geen verplichting om iets mee te sturen.

U kunt ook schriftelijk ontheffing aanvragen bij de Begin link: directeur gemeentebelastingen, einde link. .

Bent u het niet eens met de aanslag? Denkt u dat u onterecht een boete heeft gekregen? Dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken of ontheffing aanvragen kan niet telefonisch.

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. Onderteken het bezwaarschrift en stuur het binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet naar Belastingzaken. Vermeld in uw bezwaar:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het biljetnummer
  • het belastingjaar
  • tegen welke belasting u bezwaar maakt
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

Vergeet niet een machtiging mee te sturen als u namens iemand anders bezwaar maakt.

Als u een bezwaarschrift verstuurt, dan krijgt u uitstel van betaling. Het uitstel is alleen voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070